Публикация

Консултативна помощ

Клиниката по медицинска онкология осъществява консултативни прегледи от лекари със специалност клинична хематология и медицинска онкология ежедневно. 

Информация до 14 часа. 

За връзка: 0888249555 и 0882270743

Коментари