Публикация

Лаборатория „ЛИНА” разширява ДНК диагностиката на полово-предаваните инфекции

Лаборатория „ЛИНА” разширява ДНК диагностиката на полово-предаваните инфекции

Лаборатория „ЛИНА” разширява ДНК диагностиката на полово-предаваните инфекции с две нови пакетни изследвания. Те са разширен панел HPV, който дава възможност за едновременно откриване и генотипиране на 21 ниско и високорискови типа човешки папиломен вирус. Второто изследване е генотипиране на видовете от род уреаплазма- Ureaplasma parvum и Ureaplasma urealyticum.

Екипът, който извършва изследванията, се състои от вирусолог и биолог. Те имат богат опит и са обучени в извършване на молекулярната диагностика.

„В Бургас единствено в „ЛИНА” има вирусологична лаборатория, която е сертифицирана и специализирана в извършването на ДНК диагностика на полово-предавани инфекции”, обяснява д-р Татяна Николова, вирусолог в „ЛИНА”.

Апаратурата изключва човешка грешка

„Използваме най-съвременната, точна и чувствителна апаратура и софтуер за диагностика на инфекциозни заболявания. Това е Real-Time PCR или полимеразна верижна реакция в реално време, която позволява да се диагностицират и проследяват заболяванията, използвайки минимална част от проба от пациента. Това е най-надеждната за подобен род изследвания апаратура и е предпочитана от добрите лаборатории в света заради осигуряването на прецизни резултати, изключващи човешката грешка”, заявява биологът Красимира Чернаева. 

Какво включват двата нови теста?

Разширеният панел за HPV дава възможност за едновременно откриване и генотипиране на 21 типа HPV -  нискорисковите: 6, 11, 44 и високорисковите: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82. За изследването за HPV е необходим цервикален секрет (проба от канала на шийката на матката), взет от акушер-гинеколог. Може да се направи самостоятелно или в съчетание с течно-базирана цитология. Резултатът излиза до 7 работни дни.

Другият нов тест е за генотипиране на видовете от род уреаплазма- Ureaplasma parvum и Ureaplasma urealyticum. Важно е да се знае, че ДНК анализът е единственият метод, чрез който могат да бъдат разграничени видовете патогенни уреаплазми- Ureaplasma urealyticum и Ureaplasma parvum. Проучванията показват, че U. parvum се открива при 70% от пациентите с уреаплазма, U. urealyticum при 30%, а при 6% от инфектираните се откриват и двата вида. Изследването може да се извърши от цервикален, уретрален секрет, урина или еякулат. Резултатът излиза до 7 работни дни.     

 

Коментари