Публикация

Важно за ОПЛ: График на задължителния отчет по имунопрофилактика за 2019 г.

Важно за ОПЛ: График на задължителния отчет по имунопрофилактика за 2019 г.

С цел по-добра организация при отчитането на дейностите по имунопрофилактиката за 2019 г. Столична РЗИ публикува графика за цялата година, който можете да намерите както на официалния им сайт, така и в прикачения към тази публикация файл.  

Общопрактикуващите лекари и ръководители на лечебни заведения

ще трябва да правят задължителния отчет за извършените имунопрофилактични дейности веднъж на всяко тримесечие. Срокът е до 5-то число на следващия отчетен период.

Вижте подробния график на СРЗИ:

Прикачени файлове

pdf
График на СРЗИ на задължителния от...

Коментари