Публикация

Каква е процедурата за отпускане на безплатни помощни средства

Каква е процедурата за отпускане на безплатни помощни средства

След като вече изяснихме кой има право на финансова помощ за закупуване на помощни средства , в пет прости стъпки ще изясним самата процедура по заявяването, закупуването и получаването им :

Какъв е редът за отпускане

Стъпка 1:

Направление за ЛКК - получава се от Личен Лекар (GP)

Посетете личния си лекар и изискайте направление за оторизирана лекарска комисия (ЛКК) - oртопедична, неврологична, хирургична или онкологична.

В случай, че няма налична епикриза, описваща състоянието на пациента, GP-то издава и етапна епикриза.

Необходими документи:

* Лична Карта

* Епикриза (ако има издадена)

Ако имате ТЕЛК с изписани помощни средства, преминете към Стъпка 3

Стъпка 2

Медицински Протокол - издава се от Лекарска Комисия (ЛКК)

Медицинският протокол описва помощните средства, които се полагат на пациента.

Необходими документи:

* Направление от GP

* Копиe от Личната Карта

* Копие от епикриза

Стъпка 3

Молба за отпускане - подава се в ‘Дирекция Социално Подпомагане.

Медицинският Протокол се подава заедно с Молба (която се получава на място) за отпускане на целева парична помощ за закупуване на помощни средства.

Документите се подават в териториална Дирекция за Социално Подпомагане към общината по местоживене.

Необходими документи:

* Личната Карта

* Медицински Протокол от ЛКК или ТЕЛК

* Молба (получава се и се попълва на място в ДСП)

Стъпка 4

Получаване на Заповед за отпускане на помощни средства - от ДСП

След подаване на молбата и всички други документи, директорът на Дирекция Социално Подпомагане взема решение дали да отпусне или откаже целевата помощ в 10-дневен срок. При положително решение, ще бъдете уведомени по телефона, а заповедта може да бъде получена от съответната ДСП. В случай, че не получите обратна връзка в рамките на 10-дневния срок, се свържете със съответното Дирекция Социално Подпомагане.

Необходими документи:

* Направление от GP

* Копиe от Личната Карта

* Копие от епикриза

Стъпка 5

Получаване на Помощните Средства - от лицензиран търговец

След получаване на заповедта посетете някой от оторизираните магазини, за да получите помощните средства, заедно с фактура, приемно предавателен протокол и гаранция. Вашият ангажимет приключва до тук. Отчитането към социалните вече се извършва от търговеца, а не от ползвателя на помощните средства.

 

Важно: Заповедта трябва да се реализира в 90 дневен срок от издаването й. В случай на забавяне извън определения срок, процедурата започва от начало.

 

Ако спешно ви трябват помощни средства и медицински изделия

може да ги получите веднага

След това може да отделите време, нерви и търпение да търсите правата си от държавните институции.

Необходимо  време

от подаване на молбата до получаване на помощта около 2 месеца. Може да закупите и ползвате необходимите ви помощни средства срещу платежен  документ, който ще ви бъде издаден в лицензираните фирми, продаващи помощните средства с възможност за възстановяване на сумата след като занесете заповедта за отпускане на помощни средства от Агенция за социално подпомагане .

 

 

Още: Комплекс от упражнения за домашна рехабилитация (Видео)

 

 

Коментари