Публикация

Помощни средства при болест на Бехтерев - кога и какви

Помощни средства при болест на Бехтерев - кога и какви

Болестта на Бехтерев изисква болният да бъде непрекъснато наблюдаван от лекуващия го ревматолог, за да може своевременно, при нужда, да бъдат правени промени в лечението и съпътстващите го физиотерапия и рехабилитация.     

Лечебна гимнастика предпазва болните от инвалидизация 

Активността на болестта и реакцията на болния

са индикация за лекаря дали да промени и как терапията, както и да добави, ако е необходимо помощни средства. Тези решения се взимат само и единствено от специалист и не бива пациентът сам, без консултация, да си назначава видове лечение или спомагащи лечението средства.

Ревматологът, на база общото състояние на организма на болния от анкилозиращ спондилит и реакцията му към заболяването, може да прецени дали да препоръча използването на:

 • наколенки;
 • ортопедични стелки;
 • шийни яки;
 • корсети;
 • колани;
 • ортопедични обувки;
 • налакътници;
 • поддържащи китката средства;
 • бастуни;
 • шини;
 • патерици.

Болният не трябва сам да определя даденото средство и начина му на употреба

Това крие риск от допълнителни увреждания не само на увредените, но и на здравите мускули, кости, сухожилия и стави.

Агенция Социално Подпомагане (АСП/ДСП) отпуска безвъзмездна помощ за закупуването на помощни средства от хора с увреждания* според специфичните нужди и индивидуалното увреждане. Вижте пълния списък на отпусканите средства

Позата за сън също е от основна важност

Ако страдащият от болестта на Бехтерев няма гръбначно заболяване, препоръчително е той да спи на твърдо легло с ниска възглавница, която да не изкривява позицията. Препоръчителната поза е  по гръб или корем, защото ембрионалната поза, макар и удобна и отпускаща,  увеличава риска от втвърдяването на междупрешленните връзки и провокира изкривяване.

 

Комбинирането на правилна физиотерапия и рехабилитация с помощни средства дава добър ефект, когато те са предписани и проследявани от лекуващия лекар.

 

*Важно е да се знае: 

 • Според Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) :                 

 „Увреждане е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид."

 • Не само инвалидите с Експертно решение ТЕЛК и група инвалидност са включени в дефиницията "хора с увреждания". 
 • Без значение от възраст, социален статус, размер на заплата, пенсия или други доходи, инвалидност с ТЕЛК и без ТЕЛК - хора могат да бъдат "хора с увреждания" по смисъла на закона и да имат права за получаване на целева помощ за закупуване на помощни средства.

Коментари