Публикация

Свободни места за специализанти

Свободни места за специализанти

Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” обявява две места за специализанти по ортопедия и травматология.

Необходими документи

  1. Молба в свободен стил.
  2. Автобиография по европейски образец.
  3. Копие от диплома за завършено висше образование с приложение.
  4. Медицинско свидетелство.

Документите се подават в канцеларията на клиниката в работен ден от 8:00 до 14:00 часа.

Краен срок за кандидатстване - 14.02.2019 г.

Коментари