Публикация

Връзката на диабета със сърдечносъдовите заболявания във фокуса на интердисциплинарен симпозиум

Връзката на диабета със сърдечносъдовите заболявания във фокуса на интердисциплинарен симпозиум

Отделението по eндокринология, част от Клиниката по вътрешни болести в Болница Токуда, начело с проф. Боян Лозанов, организира интердисциплинарен симпозиум, който засяга едни от най-тежките социално значими заболявания в България и по света и връзката помежду им.

Диабетът, метаболитният синдром и хипотиреоидизмът като рискови фактори за развитието на сърдечносъдови заболявания

и други усложнения ще бъдат разгледани под лупа от топ специалисти в областите ендокринология и болести на обмяната, кардиология, електрофизиология, ангиология, хепатология, диетология, коремна хирургия.

Събитието ще се състои на 31 май 2019 г.

в Аулата на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда на 9 етаж. Предварителната научна програма включва пленарни лекции, случаи от клиничната практика, дискусии и кръгла маса с участието на изтъкнати български специалисти и университетски преподаватели в посочените области. Симпозиумът е подходящ за ендокринолози, кардиолози, ангиолози и други специалисти с интереси в тези области, включително специализанти и общопрактикуващи лекари.

 

Предварителна програма на събитието:

 

Интердисциплинарен симпозиум

„Захарен диабет, метаболитен синдром и хипотиреоидизъм: взаимовръзки и терапевтични подходи за редукция на сърдечно-съдовия риск“

 

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, ет. 9, Аула, 31 май 2019 г., 10:00 – 18:00 часа.

Артериална хипертония и захарен диабет

Проф. Сабина Захариева, Клиничен център по ендокринология, МУ-София

Метаболитен синдром, хипотиреоидизъм и сърдечносъдови усложнения

Д-р Лъчезар Лозанов, д.м., Отделение по ендокринология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Субклиничен и тъканен хипотиреоидизъм: фокус върху миокардните нарушения

Проф. Боян Лозанов, Отделение по ендокринология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Дислипидемии: значение на липидните фракции в атерогенезата

Проф. Мария Орбецова, Клиника по ендокринология, МУ-Пловдив

Регулация на апетита при затлъстяване

Доц. Теодора Ханджиева - Дърленска, Катедра по фармакология и токсикология, МУ- София, BASORD

Предсърдно мъждене при пациенти със захарен диабет и метаболитен синдром

Д-р Васил Трайков, Клиника по кардиология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Показания за реваскуларизация при диабетно болни

Проф. Иво Петров, Аджибадем Сити Клиник Сърдечносъдов център

Промени в съдовата стена на периферните артерии при диабетна макроангиопатия

Проф. Милена Станева, Клиника по ангиология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Неалкохолна чернодробна болест, инсулинова резистентност и захарен диабет

Д-р Радин Цонев, Клиника по гастроентерология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Бариатрична хирургия при затлъстяване и захарен диабет – показания и ефективност

Д-р Веселин Маринов, д.м., Клиника по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Клинични случаи

Д-р Десислава Горчева, д-р Бойка Костова, Отделение по ендокринология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Коментари