Публикация

9 града с опасно мръсен въздух. Проверяват автомобилите

9 града с опасно мръсен въздух. Проверяват автомобилите

Индексът за чистотата на атмосферата на Европейската комисия

показа, че сутринта на 20 януари е отчетена превишена концентрация на фини прахови частици в 9 български града. 

Най-голямото замърсяване е регистрирано в

Благоевград - 3 пъти над нормата, следват София и Смолян - 2 пъти над безопасния максимум.

В Перник, Русе, Горна Оряховица, Пловдив, Кърджали, Бургас също са регистрирани завишени норми на фини прахови частици във въздуха.

Вижте какво дишате - в реално време

По-сериозни ветрове, които да променят състоянието на атмосферата, се очакват едва в средата на идната седмица. 

Екипи на МВР, оборудвани с газови анализатори, започнаха масови внезапни проверки на автомобилите и вредните емисии, които те отделят.

Мръсният въздух помага за разпространението на грипа, отслабва имунитета

От Столичната община заявиха, че няма превишаване на нормите

Всички измервателни станции в София на Националната система за контрол на качеството на въздуха показват, че няма превишаване на нормите на фини прахови частици.

Измервателните станции в “Дружба”, “Надежда”, “Хиподрума”, “Павлово”, “Младост”, както и фоновата станция на Копитото, показват, че днес, 20 януари, нивата на ФПЧ са под 50 µg/m3 при запазваща се тенденция и не се предвижда превишаване на средноденонощната норма. Напомняме, че средноденонощната норма от 50 µg/m3 е усреднена стойност от измервания между 00:00 и 24:00 часа

но въпреки това призоваха гражданите

да ограничат използването на лични автомобили с по-нисък стандарт от Евро 5, както и хората, използващи твърдо гориво за бита, да преминат към алтернативно отопление.

 

 

Коментари