Публикация

МЗ тества финално е-търга за лекарства

МЗ тества финално е-търга за лекарства

Министерството на здравеопазването започва финална тестова процедура на Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в България.

Ще бъдат тествани всички нейни функционалности

За целта ще се проведат всички видове процедури в реално време, с участието на всички потребители на системата, уточняват от ведомството.

Финалното тестване ще бъде проведено при следния график

  1. От 09:00 часа на 22.01.2019 г. до 17:30 часа на 25.01.2019 г. - подаване на тестови заявки от лечебните заведения.
  2. На 28.01.2019 г. подадените тестови заявки ще бъдат обобщени от МЗ и ще бъдат генерирани тестови открити процедури за сключване на рамкови споразумения за нуждите на лечебните заведения у нас.
  3. От 09:00 часа на 29.01.2019 г. до 17:30 часа на 05.02.2019 г. е периодът, в който потенциалните участници ще могат да подават тестови оферти по тестовата откритата процедура.
  4. От 06.02.2019 г. до 12.02.2019 г. ще бъдат разглеждани подадените в тестовата открита процедура тестови оферти от участниците.
  5. От 09:00 часа на 13.02.2019 г. до 17:30 часа на 14.02.2019 г. ще бъде проведен електронен търг, въз основа на който ще бъдат определени изпълнителите по рамковите споразумения. За целите на тестовата процедура рамковите споразумения ще бъдат сключени с всички участници, подали оферти за съответен лекарствен продукт.
  6. На 15.02.2019 г. ще бъдат сключени рамковите споразумения с избраните изпълнители по рамково споразумение.
  7. На 18.02.2019 г. лечебните заведения-възложители, подали заявки в тестовата процедура, следва да създадат покани за вътрешен конкурентен избор/допълване на оферти до изпълнителите по рамковите споразумения, в които са включени заявените от тях лекарствени продукти.
  8. От 19.02.2019 г. до 25.02.2019 г. следва да бъде предоставена възможност на изпълнителите по рамкови споразумения да участват във вътрешен конкурентен избор или допълване на оферта.
  9. В периода от 26.02.2019 г. до 28.02.2019 г. следва да бъде организиран процесът по разглеждане на подадените оферти по поканите, провеждането на електронен търг и сключването на конкретни договори по съответната процедура.

Заложените дати са индикативни и е възможно същите да бъдат променяни от страна на МЗ

като всички участници в процедурите ще бъдат своевременно уведомявани.

 

Всички действия, които ще бъдат извършвани в Електронната система в рамките на тестовите процедури, са симулационни и са само за целите на проверка на функционалностите на системата. След провеждане на финалното тестване на системата и след установяване на правилно и коректно поведение, ще бъде стартирана реална процедура.

Достъпът до системата за регистрация с електронен подпис

се осъществява на следния електронен адрес: https://cop.mh.government.bg/

 

За целите на финалната тестова процедура на интернет страницата на МЗ в рубриката „Новини“ ще бъдат публикувани актуализирани ръководства за работа със системата.

Коментари