Публикация

Проф. Борисова се срещна с млади лекари-специализанти


Министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова се срещна с представители на новоучредената асоциация „Български лекари за европейски стандарт на специализация”, съобщи здравното ведомство.

Проф. Борисова е посочила, че поканата за разговор е желание за диалог по същностните проблеми на българското здравеопазване и в частност по въпросите, отнасящи се до квалификацията на лекарите. Изтъкнато е, че възможностите за започване на специализация веднага след дипломирането е европейска практика, която е доказала своята роля.

Това е важен фактор за стабилността на здравната система, защото дава възможност за дълъг професионален път и за професионално развитие, от което полза имат както пациентите, така и самите лекари, е подчертала проф. Борисова.

Данните по изработваната национална здравна карта ясно сочат в кои райони има недостиг на специалисти и какъв е техният възрастов състав. Това налага обсъждане на промени в реда за подбор на специализанти, които да бъдат съобразени с недостатъчния брой на специалисти в определени райони и в определени специалности.

За специализации на лекари от такива райони ще бъдат преразгледани възможностите за създаване на специални условия срещу ангажимента след специализацията да продължат да работят там за определен период. По най-дефицитните специалности като спешната медицина нормативната уредба дава възможност работата в Спешните центрове да се счита за база за тази специалност, е посочила проф. Борисова.

Представителите на асоциацията са запознали министър Борисова с някои свои предложения за подобряване статута на специализантите. Изяснено е, че някои от тях са вече регламентирани като например признаване периода на специализация за трудов стаж. За други - право на отпуск по болест, право на майчинство, годишен отпуск, осигуровки, подобряване на възнагражденията при платените специализации, се очаква  да намерят законодателно решение с промените в Закона за лечебните заведения, обсъждани в Народното събрание.

На срещата е уточнено представители на асоциацията да представят конкретни предложения, които да бъдат обсъдени на експертно ниво.

Коментари