Публикация

Сътрудничим си с Македония в областта на здравеопазването

Сътрудничим си с Македония в областта на здравеопазването

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и министърът на здравеопазването на Република Македония Венко Филипче подписаха План за сътрудничество.

 

Планът е в изпълнение на решение № 909 на Министерския съвет от 13 декември 2018 г., като с него се определят конкретните области на сътрудничество между двете министерства за период от три години, както и целите, очакваните резултати и мерките за постигането им.

Прякото сътрудничество ще обхване следните области

  • първична и специализирана медицинска помощ;
  • профилактика на болестите;
  • превенция и контрол на СПИН и полово предавани болести;
  • околна среда и здраве;
  • държавна лекарствена политика;
  • епидемиологичен надзор на заразните и паразитните болести;
  • нормативни актове в областта на здравеопазването;
  • организация на медицинското осигуряване при извънредни ситуации и други.

С подписването на плана

ще бъде насърчено и сътрудничеството между български и македонски болнични заведения, научни институти

 

учебни заведения в сферата на медицинската наука, както и обменът на кадри и оказване на помощ на Република Македония в нейната подготовка за членство в Европейския съюз.

 

Коментари