Публикация

Доказателствена база на хомеопатичната медицинска наука

Доказателствена база на хомеопатичната медицинска наука

Хомеопатията е втората най-разпространена медицинска терапия както в Европа, така и по света. Над 45 000 лекари на Стария континент са преминали обучения и я използват ежедневно в практиката си. Във Великобритания, Румъния, Унгария, Белгия, България и Словения има специални закони, които регулират използването на метода. Във Франция, Белгия, Латвия, Швейцария и някои области на Обединеното кралство хомеопатичното лечение се покрива чрез задължителното здравно осигуряване.

В България  по закон хомеопатично лечение може да се прилага единствено от лекари. Около 3000 медици у нас интегрират в практиката си различни алтернативни методи за лечение, включително хомеопатия. Близо 2500 от тях са преминали обучителен курс по хомеопатия.

Проучвания показват, че пациентите със семейни лекари, прилагащи хомеопатична терапия, използват значително по-рядко антибиотици, общите разходи за здравеопазване са с 20% по-малко за пациентите, които се консултират с лекари хомеопати и няма нежелани странични ефекти при прилагане на хомеопатично лечение.

Вижте в прикачени файлове и в приложените линкове по-долу малка част от многобройните доказателства в подкрепа на действието на хомеопатията и Шуслеровата терапия. 

Homeopathy in acute rhinosinusitis: a double-blind, placebo controlled study shows the efficiency and tolerability of a homeopathic combination remedy -https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17180695
Jacobs et al: a meta-analysis of the treatment of childhood diarrhea using homeopathy in 2003, N=242 in placebo controlled trials, p-value = 0.008 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12634583
Wiesenauer & Lüdtke: a meta-analysis into the treatment of hayfever in 1996, N=752 in placebo controlled RCTs, p-value <0.0001 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9381725
Schneider et al: a meta-analysis of non-inferiority trials of homeopathy compared to usual care for the treatment of vertigo, N=1388 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15727161
Observational studies - https://www.hri-research.org/resources/essentialevidence/observational-studies/
 

 

Прикачени файлове

pdf
pdf
pdf

Коментари