Публикация

Има ли надеждна защита от фрактурите?

Д-р Родина Несторова, ревматолог, научен секретар на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза, пред Хелт медия:Сред основните проблеми на третата възраст са намаляването на мускулната сила, обездвижването и паданията. А подвижността е определяща за качеството на живот.

Сериозни проучвания показват, че 90 на сто от невертебралните фрактури са резултат от падания, а 50 на сто от фрактурите след 50 г. не са в резултат на остеопороза, а от проблеми в подвижността. Пациентите над 65 г. падат минимум веднъж годишно. Те се страхуват от падане, а това допълнително ограничава физическата активност и социалните контакти. Така се завърта порочният кръг на още по-голямо обездвижване.

Причините за паданията:
 - Нарушен двигателен процес в резултат на остеоартроза, която засяга между 12 и 15% от пациентите. След 70 г. трудно може да се намери човек без остеоартроза и други ставни заболявания – ревматоиден или псориатичен артрит, болест на Бехтерев и др.
 - Намалена мускулна сила на долните крайници в резултат на дегенеративни процеси.
 - Нарушено равновесие, основно в резултат на мозъчно-съдова болест и различни типове вестибулопатии.
 - Нарушено зрение, причинено от катаракти, макулна дегенерация, глаукома, неправилна корекция с очила.
 - Прием на голям брой лекарства, които често имат нежелани реакции като загуба на равновесие.
 - Когнитивни нарушения.
 - Анемии.
 - Нисък креатининов клирънс - под 65 милилитра на минута. Това е изключително важен независим рисков фактор за падания. Заради намалената бъбречна функция в организма се образува много малко D-хормон. От това намаляват мускулният тонус и мускулната сила.

Откриване на пациентите с висок риск от падане
- Наличие на един или повече от изброените по-горе фактори;
- История за претърпени падания (независимо дали са довели до фрактура);
- Нисък креатининов клирънс. Той може да бъде изчислен лесно от стойността на серумния креатинин чрез специално създадена линийка;
- Лоши резултати от амбулаторния тест за подвижност и стабилност, който може да се направи във всеки кабинет и не изисква специално оборудване (4 елементарни теста).
Ролята на D-хормона

Ниските нива на D-хормона при възрастните, съчетани с намалена чувствителност на тъканните рецептори към него, увеличават значително риска от падания. В третата възраст основно намалява силата на бедрените мускули, които имат ключова роля за подвижността и стабилността. Това означава, че дори пациенти без сериозна остеопороза могат да получат фрактура. 10 на сто от паданията при хора над 60 г. водят до фрактури. Най-тежка е бедрената, защото 20 на сто от пациентите загиват в рамките на 1 г. след инцидента. При оцелелите 80% половината са трайно инвалидизирани. Остават само 20 на сто, които практически се възстановяват.

Профилактиката на паданията
От няколко години в България е достъпен медикамент, който се използва успешно по света от около 20 години: Алфа-Д-3 (алфакалцидол). Този препарат е аналог на D-хормона, който не зависи от бъбречната функция. В неговия метаболизъм има само една метаболитна бариера и това е черният дроб. А той е дългоживеещ орган. Докато бъбрекът изчерпва възможностите си по отношение на алфа-хидроксилазата, чрез която витамин D се превръща в активния D-хормон. Всъщност благодарение на D-хормона калцият минава от червата в кръвта и след това в костта.

Алфа-Д-3 съдържа предварително създадена хидроксилна група, поради което заобикаля бъбрека и действа успешно при възрастните пациенти.
Само 1 микрограм дневна доза редуцира броя на паданията с цели 54 на сто. Това е в резултат на подобряването на мускулната активност. Алфа-Д-3 действа комплексно и на костния метаболизъм – ограничава резорбцията и подпомага костното изграждане.

Клиничните проучвания показват и противоболков ефект на алфакалцидола при пациенти с вертебрални фрактури, както и с ревматоиден артрит и засягане на колянната става.

Лечението и профилактиката с Алфа-Д-3 е една нова терапевтична стратегия за предпазване на възрастните пациенти с увеличен риск от падания и намален креатининов клирънс, независимо дали имат остеопороза или не. Защото, ако няма падане, няма да има и фрактури. Пациентите се окуражават да са по-подвижни, в резултат на което се задейства една положителна верига, подобряваща общото им състояние.

Продължителната терапия с 1 микрограм Алфа-Д-3 дневно се понася много добре от пациентите. В общия случай не е необходим допълнителен прием на калциеви препарати. Това се налага само при пациенти с ниско телесно тегло и недостатъчно хранене.

В изключително редки случаи се наблюдава увеличаване на нивото на серумния калций, поради което две седмици след старта на лечението се изследва калцият, а след това на всеки три месеца.

Коментари