Публикация

Рикетсиози - детайлен анализ и терапия

Рикетсиози - детайлен анализ и терапия

Попов Г, Баймакова М, Цачев И, Андонова Р, Пепович Р, Плочев К. Рикетсиози - детайлен анализ и терапия. Медицински преглед, 2019, № 1, 14-23.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

27 януари 2019

Прикачени файлове

pdf
Рикетсиози - детайлен анализ и тер...

Коментари