Публикация

Безкръвно Премахване на Сливици с Коблатор (Coblator II system)

Безкръвно Премахване на Сливици с Коблатор (Coblator II system)

Коблация тонзилектомия

 

Радиочестотната биполярна аблация може да бъде използвана за екстра и интракапсуларна тонзилектомия.Оборудването включва: радиочестотен генератор, коблационна сонда (електрод), контолиращ педал, регулатор на иригиращия солеви разтвор PlasmaCare (Corp, Sunnyvale, CA).

По време на биполярната радиофреквентна аблациионна тонзилектомия, провеждащият водно солеви разтвор се превръща в йонизиран плазмен слой, в резултат на което се извършва молекулярна дисекция с минимален трансфер на термална енергия. Хемостазата може да бъде извършена самостоятелно с електрода.

Плазмата има достатъчно енергия, за да прекъсне молекулните връзки на тъканта и да създаде аблационна пътека. Топлинния ефект при този процес е около 40-70 C , значително по-ниска температура в сравнение с традиционните радиочестотни техники. Този метод е открит от Philip E. Eggers и Hira V.Thapliyal  през 1999г и одобрен през 2001.

Голяма роля в развитие на всички методи и оперативни техники се дължи в напредването в на анестезиологията и в частност общата анестезия. Това дава възможност операцията да се извършва по-безопасно и с по-голяма прецизност. Така както и други оперативни интервенции тонзилектомията има най-добри резултати, когато се прилагана на пациенти които имат необходимите индикация за това а също така биват преценени ползите и рисковите преди по време и в следоперативния период.

 

Коментари