Публикация

EDQM започва обществена консултация по текстове за Европейски педиатричен рецептурник

EDQM започва обществена консултация по текстове за Европейски педиатричен рецептурник

През 2013 г. Европейският комитет за фармацевтични продукти и фармацевтични грижи (CD-P-PH) и Европейската комисия по фармакопея стартираха инициативата за разработване на общоевропейски педиатричен рецептурник (PaedForm).

Целта на проекта е да предостави на разположение хармонизиран европейски рецептурник

за екстемпорални форми за педиатрична употреба. Европейският педиатричен рецептурник ще бъде свободно достъпен и ще съдържа състави, които понастоящем са описани в национални рецептурници, и такива, които вече са добре утвърдени и използвани в европейските страни.

Фармацевтите и педиатрите в Европа, както и други заинтересовани експерти имат възможност да се запознаят и коментират проектите

на монографии след регистрация (https://paedform.edqm.eu/home).

 

Допълнителна информация има на интернет страницата на EDQM (https://www.edqm.eu/en/pan-european-paediatric-formulary-background-mission).

Коментари