Публикация

Решение на съда помага да се гарантира достъпът до генерични лекарства


Съдът на Европейските общности одобри констатациите на ЕК, че Astra Zeneca е злоупотребила с господстващото си положение на пазара на инхибитори на протонната помпа.

Това съобщи Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА), приветствайки, заедно с Европейската генерична асоциация, решението.

Съдът е потвърдил, че съществуват очевидни доказателства за антиконкурентно поведение чрез злоупотреба с патентните и регулаторни системи, за да се забави навлизането на генеричния Omeprazol - активна съставка на лекарството Losec.

Навлизането на генеричните версии на лекарството допринесе за значително по-ниските цени на молекулата, осигурявайки стабилна конкуренция. Това увеличи достъпа на европейските пациенти до Omeprazol. Чрез пречки и забавяне на генеричната конкуренция монополът на пазара е бил неоправдано удължен. Решението на съда сега може да позволи на публичните здравни осигурители и производители на генерични лекарства, които са били засегнати от поведението на компанията, да предявят искове за нанесени вреди, посочва БГФармА.

Решението идва близо година след като Европейската комисия прие окончателния доклад от своето проучване на конкуренцията във фармацевтичния сектор. Заключението е, че предприятията за оригинални лекарства използват различни инструменти за удължаване на „търговския живот” на техните продукти, като по този начин възпрепятстват навлизането на пазара на генерични лекарства за възможно най-дълго време.

„Решимостта на комисията да преследва тези, които прилагат антиконкурентните практики, заедно с въздействието на решението за Omeprazol на Съда на ЕО, трябва да помогне да се гарантира по-справедливо навлизане на пазара на генерични лекарства, така че те да могат да предложат достъпност и устойчивост на здравните услуги в Европа”, каза Грег Пери, генерален директор на Европейската генерична асоциация.

Коментари