Публикация

Високотехнологичен център отвори врати в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

Високотехнологичен център отвори врати в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

Модерен център по интервенционална рентгенология заработи в морската столица.  В него ще се извършват всички видове инвазивни процедури под образен контрол, а възможността за видеовръзка позволява да се представят пред студенти най-новите достижения в реално време, както и да се представят клинични случаи и процедури на различни научни медицински форуми в страната и чужбина.

Ултрамодерният ангиографски апарат

е закупен от Медицински университет – Варна, като цялата инвестиция заедно с ремонтните дейности, възлиза на над 2 млн. лв. С него ще бъдат извършвани най-модерните процедури в областта на онкологията. Освен за качественото лечение на пациенти от Североизточна България, новата апаратура е от изключителна важност и за съвременното обучение на студенти, специализанти и докторанти.

Високотехнологичният център по интервенционална рентгенология в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна е поредното доказателство за правилността на решението на Медицинския университет да бъдат предоставени правата на собственост върху УМБАЛ „Св. Марина“,

 

каза на откриването на центъра министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.

Чрез новата ендоскопска и лапароскопска апаратура

от последно поколение, както и чрез новия апарат за ултразвуково изследване, ще може да се получава необходимата диагностика и лечение. Апаратурата е на стойност близо 500 000 лв., като средствата са осигурени изцяло от община Варна. В лечебното заведение вече функционира и система за мониторинг и контрол на радиационните параметри в отделението по лъчелечение. Нейната стойност е над 374 000 лв., които са осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, като проектът е реализиран изцяло от екипа на болницата. С изпълнението му в лечебното заведение са осигурени безопасни и здравословни условия на труд за работещите и пациентите.
 

Коментари