Публикация

МУ-София с 213 места напред в класация на университетите в света

МУ-София с 213 места напред в класация на университетите в света

Медицински университет – София отново, за девета година подред, е номиниран като участник в класация за

най-добрите университети в света

на база данните University Ranking by Academic Performance (URAP), като през 2018 г. се изкачва с цели 213 места нагоре, съобщават от висшето учебно заведение.

 

URAP е организация с нестопанска цел, създадена в Института по информатика на Техническия университет в Близкия изток през 2009 г. Основната цел на URAP е да разработи система за класиране на световните университети въз основа на показатели за академично постижение, които отразяват качеството и количеството на техните научни публикации.

Световната ранглиста се основава на 6 академични показателя за изпълнение

Тъй като URAP е класация въз основа на академично представяне, публикациите представляват основата на методологията за класиране. Като индикатори се използват както качеството, така и количеството на публикациите и резултатите от международното сътрудничество в областта на научните изследвания.

 

В съответствие с поставената цел URAP ежегодно съставя Световната ранглиста на висшите учебни заведения от 2010 г., а публикува нивата в рейтингите от 2011 г. Важно е да се посочи, че през посочения период

само четири български университета са попадали в тази престижна класация

 

- Софийският университет (СУ), Медицински университет-София, Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) и Пловдивският университет.

 

През 2018-2019 г. най-новите данни на URAP показват, че

МУ-София е класиран на второ място от всичките висши училища в България

и на 1071 място в света от анализираните 4000 университета, които представляват представителна 10% извадка от над 40 000 регистрирани висши училища от целия свят.
Този резултат на МУ-София е с 213 позиции по добър от данните за миналата година (2017-2018 г.). За сравнение, другите два класирани български университета са СУ – на 988 място, и ХТМУ - на 1984 позиция. Разбираемо, в световната класация на първо място е университетът Харвард, следван от този на Торонто и Оксфорд.
Регионалната класация за Европа показва, че от класираните 817 университета, СУ заема 404 място, МУ-София – 429, а ХТМУ – 690 място.

 

Друга класация, тази на US News&World Report, използва данните на Clarivate Analytics In Cites. Резултатите за 2018/2019 г. в тази класация показват, че 13 критерия за класиране са покрити само от 1250 висши училища от 61 страни в света. Естествено, сред тях на първо място отново е Харвард, следван от Масачузетския технологичен институт и университета в Станфорд.

 

Забележително е, че в тази класация отново присъстват двата водещи български университета: СУ-София, заемащ 723 позиция, и МУ-София – на 1035 място.

В класацията за Европа са включени само 499 университета

като в групата на най-добрите европейски университети – Софийският заема 310 място, а Медицински университет – София е на 416 място.

 

Тези данни се допълват от Рейтинговата класация на висшите училища в България, организирана от Министерството на образованието, в която от 2011 г. и понастоящем МУ – София е лидер и безспорен водач във всичките пет професионални направления в областта на медицината, по които обучава студенти: медицина, дентална медицина, фармация, здравни грижи и обществено здраве.

Коментари