Публикация

Подписан е Анекс към НРД за денталните дейности за 2018 г.

Подписан е Анекс към НРД за денталните дейности за 2018 г.

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз подписаха днес, 29 януари, Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор (НРД) за денталните дейности за 2018 г.

Договорът бе преподписан от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

В рамките на средствата за здравноосигурителните плащания за дентална помощ, определени със Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г., са

увеличени цените на дейностите за обтурации (пломби) и екстракции (вадене на зъби) с 12%

в пакета на първичната и специализираната дентална помощ.

 

Предвидените средства за заплащане на дейностите по възстановяване на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени пациенти ще отговорят на засиления интерес от страна на здравноосигурените към тази услуга.

 

Положителните промени, залегнали в Договора, ще доведат до

повишаване на качеството на денталните услуги

и до подобряване на оралното здраве на гражданите.

Коментари