Публикация

22 сензора ще следят качеството на въздуха в София

22 сензора ще следят качеството на въздуха в София

22 сензора за измерване качеството на въздуха ще бъдат разположени на различни геоидентифицирани локации в Столичната община до края на годината. Те ще бъдат част от Отворена платформа за наблюдение, която ще позволява визуализиране и анализ на данни и от други мрежи за мониторинг, включително и от сега съществуващите станции за отчитане качеството на въздуха на Изпълнителната агенция по околна среда.

 

Общината информира, че 

сензорите за отчитане качеството на въздуха

ще бъдат поставени до метростанциите „Люлин“ и „Джеймс Баучер“, до Обръщалото на трамвай № 10 при „Западен парк“, на бул. „Президент Линкълн“, до читалище „Искра“ в „Орландовци“, на Централната автогара, до Поликлиника „Враждебна“, до Центъра за заразни болести, до Военномедицинската академия, на ул. „Мими Балканска“, до НИМХ – БАН, до Зимния дворец, до стадион „Раковски“, до 29 ДКЦ в „Борово“, до АИС „Хиподрума“ и до читалище „Св. св. Кирил и Методи“ в Драгалевци, както и в непосредствена близост до районните администрации на райони Надежда, Красна поляна, Подуяне, Овча купел, Искър и Студентски.

Използвахме научнообоснован път за намиране на точните локации, на които да бъдат поставени сензорите. В рамките на 2019 г. предстои да поставим и самите сензори и да започнем да генерираме данни от тях. 

Това обяви зам.-кметът по околна среда в Столичната община Йоана Христова по време на представянето на точните локации пред членовете на Постоянната комисия по околна среда към Столичния Общински съвет днес.

За идентифициране на точните места е използван геопространствен мултикритериен анализ

който се обосновава на съчетание на редица фактори, между които цифров модел на релефа на града, температурните инверсии, локалните климатични зони, транспортната инфраструктура, застрояването, демографските данни. Моделът отчита особеностите на Софийската котловина, както и Западно-източните преносни ветрове, характерни за София.

 

Идентификацията на местата за разполагане на сензорите, както и цялостното изграждането на Отворената платформа от данни за въздуха, се реализират по проект „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“ (AIRTHINGS), финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014 – 2020) на Европейския съюз. Столичната община изпълнява проекта в партньорство с още 5 балкански институции – общини, университети и НПО организации, представляващи градовете Солун, Никозия, Тирана и Скопие.

Коментари