Публикация

Болница „Лозенец“ става търговско дружество към МЗ

Болница „Лозенец“ става търговско дружество към МЗ

Университетска болница „Лозенец“, т.нар. правителствена, в шестмесечен срок ще се преобразува в търговско дружество. Принципал ще е здравният министър.

Днес депутатите одобриха на второ четене промени в Закона за лечебните заведения

С тях болница „Лозенец“ престава да бъде лечебно заведение към Министерския съвет и става многопрофилна болница за активно лечение към МЗ, предаде БТА.

Лечебното заведение ще продължи да осъществява дейностите по обучение на студенти

и специализанти като акредитирана болница към Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

До три месеца от влизането на измененията в сила Министерският съвет трябва да одобри проект на договор, уреждащ отношенията между здравния министър и ректорите на съответните висши училища, на които до влизането в сила на този закон е предоставено управлението на държавно лечебно заведение.

Коментари