Публикация

Започва програмата на БЛС за подпомагане на младите лекари

Започва програмата на БЛС за подпомагане на младите лекари

В годините като приоритетна цел на Българския лекарски съюз - най-голямата съсловна организация, ангажирана със защита правата и интересите на лекарската гилдия, се оформи задържането на младите специалисти у нас и връщането им от чужбина, предлагайки им стимули и възможности за адекватно кариерно и академично развитие в страната ни.

 

В предходните години БЛС се опита да мотивира младите лекари – специализанти и редовни докторанти, посредством отпускането на ежегодни стипендии за една календарна година.

От тази година съсловната организация реши да разшири проекта

и да го превърне в ежегодна програма за финансово стимулиране на млади лекари - студенти след 4-ти курс (5-ти и 6-ти курс), редовни и свободни докторанти, и специализанти. Разширеният проект за финансово стимулиране на бъдещи и млади лекари е по няколко направления:

 

1) Студенти 5-и и 6-и курс, чрез отпускането на ежемесечна стипендия в размер до 120 лв. в рамките на една учебна година.
Срок за кандидатстване – 28 февруари;
2) Финансиране на участие в национални и международни научни форуми на специализанти, докторанти и млади лекари до 35 години.
Срок за кандидатстване – целогодишно;

3) Финансиране на научно-изследователски проекти на млади лекари до 35 години, специализанти и докторанти.
Срок за кандидатстване – 31 март.

 

Целите, които БЛС си поставя за програмата, са подпомагането на максимален брой млади колеги

които да бъдат мотивирани за участието в програмата, финансово стимулирани на база ресурса, с който съсловната организация разполага по проекта и насърчени за включване в дейността на съсловната организация.

 

Пълната информация и необходимите документи за кандидатстване можете да видите на сайта на БЛС - blsbg.com, Конкурс за стипендианти 2019.

 

Документи се приемат от 1-ви февруари 2019 г.

 

на адрес: гр. София, бул. „Акад.Ив.Гешов“ №15, Център по хигиена, ет.2, ст.6.

 

 

 

 

Коментари