Публикация

Кой застава зад проекта "Дигитален колеж по диабет" ?

Кой застава зад проекта "Дигитален колеж по диабет" ?

Проектът "Дигитален колеж по диабет" се реализира от платформата за здраве CredoWeb с подкрепата на иновативната фармацевтична компания Eli Lilly. 

Целта му е да повиши  знанията за правилното лечение и контрол на това социално значимо заболяване

сред медицинските специалисти на всички нива, в удобно за тях време и място.


Информацията за медицинските стандарти по отношение на превенцията, диагностиката и терапията на захарния диабет ще бъде изнесена под формата на видео материали, текстове и презентации.

 

Зад проекта застават големите имена на eндокринологичната общност в България

 

проф. Цветелина Танкова

Проф. д-р Цветалина Танкова - началник на Клиниката по диабетология в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”.  Секретар е на Българското дружество по ендокринология. Има специалности по вътрешни болести и ендокринология и болести на обмяната. Специализирала е във водещи европейски клиники в Швейцария, Великобритания, Дания. Има 170 публикации в научни списания и над 310 участия в научни форуми. Научните й трудове са цитирани над 2750 пъти в чуждестранни издания. През 2013 г. издава учебник "Захарен диабет".

 

Проф. Мария ОбрецоваПроф. д-р Мария Орбецова е началник на Клиниката по ендокринология в  Университетската болница “Св. Георги” - Пловдив. Има специалности по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната, както и магистратура по “Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Специализирала е във водещи клиники в Англия, Копенхаген, Дания, Франция. Съавтор е в учебници, ръководства, учебни помагала и 4 монографии. Има около 90 публикации в български и международни медицински списания и над 200 участия в научни форуми в различни области на  ендокринологията.

 

Проф. д-р Здравко Каменов е началник на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната и ръководител на Катедрата по вътрешни болести в Медицинския университет в София. Има придобити специалности по ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести, магистърска степен по „Здравен мениджмънт" и квалификация по сексуална медицина.  Той е и първият български лекар, получил за работата си в областта на ендокринологията медала на Американската асоциация на клиничните ендокринолози. Специализирал е в областта на ендокринологията във Великобритания, Дания, Япония, Австрия, Италия и САЩ. Проф. Каменов има над 320 научни трудове, цитирани в повече от 1000 медицински списания и книги в чужбина.

 

Доц. д-р Мила Бояджиева е асистент в Клиниката по ендокринология към Медицинския университет във Варна. Има над 5 публикации и повече от 20 участия в научни конгреси. Основно научни разработки в областта на захарния диабет. Член е на Българското дружество по ендокринология, Съюза на учените – Варна, EASD, БЛС.

 

 

 

Доц. д-р Пламен Попиванов е началник на Отделението по клинична дензитометрия и костни метаболитни заболявания на УМБАЛ „Александровска”, преподавател в МУ-София. Има придобити специалности по ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести, магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт. Специализирал е в Академията на медицинските науки в Москва, Института по вътрешна медицина в Пекин, болниците „Сент Антоан“ и „Кошен“ в Париж. Участва в съавторство в изработването на 4 национални нормативни медицински документа. Има 78 научни статии в български и чуждестранни списания, съавторство в 5 монографии, един патент по клинична дензитометрия в съавторство. Член е на редакционните колегии на научните списания “Акупунктура” и “Медицински преглед”.

 

Включете се в "Дигитален колеж по диабет"

 

Коментари