Публикация

Доц. Асен Куцаров: Ранното включване на фенспирид способства за бързо клинично излекуване и намалява риска от възникване на усложнения

Доц. Асен Куцаров: Ранното включване на фенспирид способства за бързо клинично излекуване и намалява риска от възникване на усложнения

автор: доц. Асен Куцаров

 

В основата на острите респираторни инфекции (ОРИ) лежат разнообразни етиологични фактори, резултат на които е инфекциозното възпаление. Възникването на възпаление на лигавицата на горните и долни дихателни пътища е съпроводено с: респираторна хиперсекреция, лигавичен оток, нарушен мукоцилиарен клирънс и бронхиална обструкция.

Включете се в дискусията "Нови възможности в лечение на ОРИ"

Основна роля в патогенезата

на ОРИ играят клетъчните медиатори – ейказаноиди с основен представител арахидоновата киселина. Хистаминът и ейказаноидите, увеличават пермеабилитета на съдовата стена, способстващ за възникването на оток, лигавична хиперсекреция и бронхоспазъм. В основата на симптомите на респираторните инфекции лежи възпалението, поради което противовъзпалителната терапия на ОРИ е патогенетично обоснована.

В лечението на респираторните инфекции с разнообразна основно вирусна етиология и локализация, важно място заема фенспирид хидрохлорид. По своята химична структура и фармакологични свойства фенспирид не принадлежи, нито към стероидите, нито към нестероидните противовъзпалителни средства (НПВС).

 

Противовъзпалителният ефект на фенспирид се обуславя от блокиране на Н1- рецепторите, α-адренергичните рецептори, инхибиране синтеза на левкотриени, тумор-некротизиращ фактор α и други медиатори на възпалението. Освен това фенспирид инхибира миграцията на клетки на възпалението в огнището, както и активация на клетъчните рецептори. Следователно фенспирид инхибира действието на основните патогенетични фактори, способстващи за развитието на възпалението, хиперсекрецията на жлезите, бронхиалната хиперреактивност и бронхообструкцията. Действието на фенспирида е насочено към всички фази на възпалението и е с повишен афинитет към лигавицата на дихателните пътища. Така фенспирид със своите широки фармакологични ефекти, оказва мощен противовъзпалителен, противокашличен, бронходилататорен ефект. Ефективността и безопасността на фенспирид е потвърдена чрез многочислени клинични проучвания и наблюдения.

Резултатите от клинични изпитвания показват:

бързо повлияване на основните симптоми, съкращаване на времето на боледуване, намаляване риска от развитие на бактериално усложнение и включване на допълнителни медикаменти (табл.1 в прикачения файл). Изследователите заключват, че ранното включване на фенспирид, способства за бързо клинично излекуване и намалява риска от възникване на усложнения. Високият профил на безопасност и добрата поносимост позволяват използването на фенспирид от 3 месечна възраст.

Фенспирид може да се назначава,

както като монотерапия, така и в комбинация с други лекарствени средства. Фенспирид не проявява муколитичен и отхрачващ ефект. Комбинацията му с НПВС (ибупрофен и др.), антибактериални средства, стероиди, бронхолитици и др. е показана при нужда, поради отсъствието на метаболизъм с чернодробната цитохром Р450. Syresp® сироп, в качеството си на фенспирид хидрохлорид съдържащ медикамент е разумен търговски избор. Прилага се след 2г. възраст в доза 4 мг/кг. Siresp® сироп се прилага при деца в следната доза: до 10 кг- 3 пъти по 5-7 мл., над 10 кг- 3 пъти по 10-20 мл., възрастни- 3 пъти по 15-30мл. Лечението средно продължава 7-10 дни.

 

Още по темата можете да прочетете ТУК

 


Този материал е съставен на базата на публикация на доц. Куцаров в дискусията: "Нови възможности в лечението на ОРИ"

Прикачени файлове

pdf
Таблица 1

Коментари