Публикация

Характерът може да ви разболее от диабет

Характерът може да ви разболее от диабет

Известно е, че характерът на човека и неговите личностни качества в голяма степен играят роля в изграждането на неговото бъдеще, в професионалната му и личностна реализация.

Но може ли да характерът да ни предпази от заболявания и съответно - да ни постави в риск?

Учени от NAMS (Северноамериканска асоциация по менопауза)  доказаха, че психиката на човека може да се окаже предпоставка за развитие на диабет*от втори тип.

Проучване, основано на данни от женската здравна инициатива (WHI) показва, че положителните личностни черти, като оптимизъм например, всъщност могат да помогнат за намаляване на риска от диабетна болест.

 

* Разпространението на диабета нараства с възрастта, с 25,2% разпространение при лицата на възраст 65 години или по-възрастни. Диабет тип 2 е най-често срещаният тип, който представлява 90% до 95% от всички диагностицирани случаи при възрастни. Затлъстяването, фамилната анамнеза за диабет, расова / етническа принадлежност и физическа неактивност са основни рискови фактори за диабета. Но това не са единствените определящи фактори.

Изследването

Проучването цели да установи дали личностните черти, включително оптимизъм, негативност и враждебност, са свързани с риска от развитие на диабет тип 2 при жени в постменопауза. Целта е да бъдат допълнени рисковите фактори като начин на живот, хранене, физическа активност, пушене или висока консумация на алкохол, за които вече са широко известни.

риск от диабет

 

Наблюдавани са 139 924 жени в менопауза, които в началото на изследването не са страдали от заболяването. В продължение на 14-те години на проследяване са установени 19,240 случая на диабет тип 2. Данните сочат, че жените, които имали оптимистична нагласа показали 12% по-нисък риск от инцидентен диабет. Песимистките и тези с враждебна нагласа и цинично отношение имали между 9% и 17% по-висок риск от развитие на болестта. 

Проучването извежда заключението, че

ниският оптимизъм, високата негативност и враждебността

са свързани с повишен риск от инцидентен диабет при жени в постменопауза. Тези черти на характера могат да задълбочат и симптомите на метаболитния синдром в периода на постменопауза

Резултатите от изследването се появяват в статията "Личностни черти и честота на диабет сред жените в постменопауза". 

 

Личностните черти са устойчиви през целия  живот, затова жените с по-висок риск от диабет, които имат нисък оптимизъм, висока негативност и враждебност, биха могли да изградят стратегии за превенция, съобразени с техните типове личност,

 

казва д-р Джоан Пинкертън, изпълнителен директор на NAMS, като подчертава, че това проучване дава нови възможности за превенция и лечение на диабета. Изследователският екип смята, че макарпроучването да е проведено върху представителки на нежния пол, то в същата степен е валидно и за мъжете.

 

Източник: sciencedaily

Коментари