Публикация

Над 50% от структурите за психиатрична помощ у нас са в критично състояние

Над 50% от структурите за психиатрична помощ у нас са в критично състояние

Доклад за състоянието на психиатричната помощ в България представи пред парламента здравният министър Кирил Ананиев. От изнесените данни стана ясно, че  повече от половината от12-те държавни психиатрични болници, 12-те центрове за психично здраве и 22 психиатрични отделения, разкрити към лечебни заведения за болнична помощ са в критично състояние. 

Имам подкрепата на правителството спешно да бъдат предприети мерки за подобряване на техническото им състояние.

посочи министър  Ананиев и пое ангажимент, че Министерството на здравеопазването приоритетно ще работи по обявяването на обществените поръчки за ремонти и оборудване на психиатричните структури, като за целта ще бъдат необходими над 10 млн. лв.

Успоредно с това министерството ще подготви Проект на Решение на Министерски съвет, с който да бъде отпуснат необходимият финансов ресурс.

От думите на министъра стана ясно, че според анализа на МЗ по отношение на психиатричното отделение в МБАЛ – Търговище и „Център за психично здраве – София“ инвестицията в ремонтни дейности е нерентабилна и при тези два случая усилията ще бъдат насочени към търсене на подходящо място за релокиране на звената. Министър Ананиев уточни, че

в МЗ е създадена работна група,

която има за задача да направи преглед на сградите, собственост на министерството, и да предложи варианти за управлението им.

Паралелно с това, позовавайки се на добрите европейски практики и отправените препоръки, работим по визията как точно трябва да изглежда и да функционира психиатричната помощ в страната, така че да е в услуга на хората, нуждаещи се от адекватно медицинско обслужване

посочи Ананиев.

По отношение на кадровата обезпеченост в областта на психиатрията министър Ананиев припомни, че на са сайта на министерството за обществено обсъждане е публикувана Наредбата за специализациите в системата на здравеопазването, която е инструмент за провеждането на последователна и трайна държавна политика за преодоляване на дефицита на медицински специалисти, в т.ч. и на недостига на психиатри.

 

Коментари