Публикация

КЗК глоби касата заради злоупотреба с монополно положение


Комисията за защита на конкуренцията глоби Националната здравноосигурителна каса с 30 хил. лв. за злоупотреба с монополно положение.

Според комисията НЗОК едностранно и в противоречие със законите е наложила пределни цени на лекарствата, които плаща, ощетявайки по този начин търговците на дребно и потребителите.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, съобщава още КЗК.


Коментари