Публикация

Златна маска на красотата!?

Златна маска на красотата!?

Създадена е от калифорнийски лицево-челюстен хирург dr. St. R. Marquardt. Представлява десетоъгълна маска, която се основава на пропорциите на " златното сечение". Създадена е за анализ на симетрията и хармонията на човешкото лице.
В практиката си естетичният дерматолог трябва да се ръководи от основните пропорции на човешкото лице.
Например една структура на лицето може да изглежда голяма, но това може да е резултат от факта, че околоните структури са с по-малки размери. Такъв е случая с носа. Може да Ви изгежда, че носът Ви е голям. Ако обаче имате и хлътвания под очите, и дълбоки назо-лабиални гънки и те бъдат правилно коригирани, проблемът с носа в повечето случаи се решава без пряка корекция на размера му.

Коментари