Публикация

Националните консултанти ще бъдат заменени с експертни съвети

Националните консултанти ще бъдат заменени с експертни съвети

Експертни съвети поемат длъжността на националните консултанти. Това предвиждат промени в Наредба 47 на здравното министерство, публикувани на сайта на ведомството за обществено обсъждане.

Експертните съвети ще се създават със заповед на министъра на здравеопазването

 

В състава им ще влизат от 3 до 7 изявени специалисти по съответните медицински специалности.

 

Те ще осъществяват функциите на досегашните националните консултанти - експертно-съвещателни и организационно-методични функции по въпроси, свързани с провежданата държавна политика, както и с организацията, качеството и оценката на отделните медицински дейности, на медицинската практика и ресурсното осигуряване на системата на здравеопазване, се посочва в мотивите към проектонаредбата.

 

Членовете на експертните съвети ще могат да оказват и методична помощ на лечебните заведения и на контролните органи в системата на здравеопазването при въвеждането, изпълнението и контрола на медицинските стандарти.

Всеки съвет ще има главен координатор

Той ще ръководи работата и ще отговаря за предоставянето на консултациите и становищата. Решенията ще се взимат с мнозинство от не по-малко от половината от състава на експертния съвет, като се допуска и провеждане на неприсъствени заседания. При наличие на различни мнения, всеки член на експертния съвет ще излага своето мнение и мотиви към него.

Целта на предложените промени е при провеждане на държавната политика в сферата на здравеопазването и вземане на решения по отношение на качеството, ефективността и контрола на предоставяните здравни услуги на населението, да се осигури участието на широк кръг изявени специалисти по дадена медицинска специалност, притежаващи необходимите знания, умения и достатъчно практически опит, изтъкват от министерството.

Очакваният резултат от въвеждането на промяната е провеждане на обективна и целесъобразна здравна политика по отношение на качеството и контрола на здравните дейности, основана на достиженията на медицинската наука и практика.

 

С проектонаредбата и мотивите към нея може да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари

Анонимен
11 фев 2019 13:35

Вярно е, че повече мнения, хипотези и експертизи от различни гледни точки биха били по-полезни за даден казус, но от друга страна, когато един случай се решава не от един, а от няколко души се стига до излишно забавяне, размиване на отговорност, а в медицината често са нужни спешни мерки. Така, че със сигурност тази идея не е някаква общовалидна панацея.