Публикация

X-ти Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

X-ти Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

От 12 до 13 април 2019 година в гр. София ще се проведе 10-ти Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”, който ще се проведе 
Eжегодната научна проява се организира от Военномедицинска академия (ВМА), Катедрата по Урология и Нефрология на ВМА и Българско дружество по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия с подкрепата на Секцията по Уролитиаза (EULIS) на Европейската Асоциация по Урология (EAU), Международния алианс по уролитиаза (IAU) и South-Eastern European Group for Urolithiasis Research (SEGUR).

Научната програма акцентира върху съвременните тенденции

в ендоурологията и минимално инвазивната хирургия при диагностиката и
лечението на урологичните заболявания, представени чрез “State-of-the-art”
лекции и дебати от водещи международни експерти, “Live surgery” сесии с
демонстрация в реално време на съвременни минимално-инвазивни
ендоурологични операции и “Hands-on-training” сесии  за усъвършенстване на
хирургичните умения и запознаване с възможностите на съвременните ендоскопи,
енергийни източници и консумативи.

X-ти Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

Участниците ще имат възможността

да представят собствените си резултати в областта на ендоурологията и минимално
инвазивната хирургия по време на модерираната постерна и видео сесия.
По време на симпозиума ще бъде организирана медицинска изложба, на която
фирмите участници ще предоставят актуална и полезна информация за
предлаганите от тях апаратура, инструменти, консумативи и медикаменти.

 

Очаква се 10-ти Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” да
бъде за поредна година място за среща между приятели и колеги с интереси в
областта на ендоурологията и минимално инвазивната хирургия и да допринесе за
развитието на тази област от съвременната урология в нашата страна.

 

Краен срок за представяне на резюмета 20 март 2019 г.

 

Всичко за конгреса

Прикачени файлове

pdf
Пълна програма на събитието

Коментари