Публикация

Съвременна и качествена грижа след инсулт

Съвременна и качествена грижа след инсулт

Инсултът е едно от най-честите увреждания на централната нервна система и една от водещите причини за инвалидизация в населението. Усложненията след инсулт значително нарушават качеството на живот на пациентите. Двигателните и когнитивните способности на пациентите биват засегнати, което може да доведе до неспособност за работа и до социално изключване. През 2018 година близо 50,000 българи са получили исхемичен инсулт. А текущите демографски прогнози сочат, че в бъдеще ще се наблюдава постепенно увеличаване на броя на случаите на инсулт. Очакваният по-голям брой случаи, е предизвикателство за сектора на физиотерапията, поради което се изисква въвеждане на иновативни методи за рехабилитация на пациенти след инсулт.

 

За щастие достъпът до персонални компютри и напредъка на новите технологии разкриват възможности за създаване на нови инструменти за рехабилитация във виртуална среда, като те могат да съчетават физическа и когнитивна рехабилитация. Проучвания показват, че виртуалната реалност може да ускори процеса на възстановяване на пациенти, претърпели исхемичен инсулт, сред които и данни от проучвания, публикувани в Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. 

 

  Решенията за дигитална рехабилитация във виртуална среда, могат да се състоят от разнообразие от тренировъчни модули, в които пациентите имат възможност да контролират дигитална репрезентация на тялото си във виртуална реалност чрез употребата на специализиран софтуер и специализиран или конвенционален хардуер (напр. уеб камери), за проследяване на движенията на пациента. От пациентите се изисква да изпълняват различни задачи с определена цел, като боравене с виртуални предмети, целящи да подобрят когнитивните и двигателните им функции. Софтуерът следи постиженията на пациентите и регулира нивото на трудност на всяка от задачите, като при повишаване на нивото на трудност, движенията на пациентите трябва да бъдат все по-бързи и по-прецизни. Експертите смятат, че имплементирането на високо-технологични решения във възстановителния процес на пациентите, води до по-ефективен и ускорен терапевтичен процес, което дори става неусетно в процеса на терапията, тъй като пациентът попада в една различна, интересна и непрекъснато стимулираща го среда. Решенията за дигитална рехабилитация могат да се използват както в лечебните заведения, под формата на високо технологични станции с включен специализиран хардуер, така и в домашни условия на персоналните компютри на пациентите, което позволява един много по-интензивен и всеобхватен терапевтичен процес за пациента.

  Нововъзникващият сектор на електронно здравеопазване, който включва решенията за дигитална рехабилитация, има голям потенциал за сектора на конвенционалното здравеопазване. Електронното здравеопазване има потенциала да подобри достъпа до здравеопазването, както и качеството на живот на пациентите и да им осигури една съвременна и ефективна грижа. Очаква се през следващите години иновации като дигиталната рехабилитация значително да подобрят здравното обслужване на пациентите в България. Дигиталната рехабилитация вече навлиза в българската система за здравеопазване. NEUROFORMA e  решение ,което вече се използва за подобряване на възстановителния процес на пациентите към рехабилитационни центърове.

 

                                                                                          Весела Енева, Магистър-физиотерапевт

Коментари