Публикация

1,5 млн. българи са със свръхтегло

1,5 млн. българи са със свръхтегло

Приблизително 1,5 милиона от българското население е със свръхнаднормено тегло, като страната ни е на едно от водещите места по честотата на затлъстяването в детска възраст сред страните от ЕС.

 

Затова специалисти от Клиниката по хирургия при УМБАЛ Александровска“ и пациентска организация „Моят нов живот“ вместо за любов, на емблематичната дата 14 февруари избират да говорят за

затлъстяването и бариатричната хирургия като алтернативно решение за хората със свръхтегло

Те организират експертна среща на тема „Бариатричната хирургия – нов живот за хората с болестно затлъстяване“, която ще се проведе утре, 14 февруари, от 11:30 часа в аула „Проф. Янко Добрев“, II-ра хирургия на УМБАЛ „Александровска“.

 

Данните на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването (EASO) са стряскащи. Те показват, че

въпреки съществуващите от години световни програми за превенцията на затлъстяването, честотата му се увеличава непрекъснато

и достига размер на епидемия в световен мащаб.

В България съществува и се прилага успешно оперативно лечение на болестното затлъстяване

Методът повлиява ефективно и всички съпътстващи наднорменото тегло заболявания като хипертония, диабет, метаболитен синдром, астма, омазняване на коремните органи, сънна апнея и други.

Лечението на затлъстяването е комплексно и дългосрочнo

и няма универсален подход, валиден за всички. В тази връзка през 2016 г. в УМБАЛ „Александровска” беше сформиран мултидисциплинарен екип от водещи специалисти (ендокринолог, кардиолог, пулмолог, диетолог, гастроентеролог, психолог и хирург), който създаде протоколи за поведение и лечение при пациенти със затлъстяване, подлежащи на бариатрична хирургия.

 

Това включва промяна на хранителните навици, диетичен режим, физическа активност, поведенческа психотерапия, медикаменти и като крайна мярка - бариатрична хирургия.

За период от две години в програмата са включени повече от 150 пациенти, подходящи за бариатрична хирургия

Пациентите се проследяват и обгрижват компетентно и имат осигурен достъп до екипа през цялото време на лечението, преди и след интервенцията.

Хората с болестно затлъстяване вече имат собствена пациентска организация

- „Моят нов живот“, чиято цел е да постигне финансиране по НЗОК (макар и частично) на бариатричната хирургия и да издейства от държавата самостоятелна структура, която да осигурява постоянна грижа за хората с болестно затлъстяване.

 

Участници в експертната среща ще бъдат:

 

  • доц. Костадин Ангелов, дм - изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска“. Той ще представи мултидисциплинарния екип на болницата, който проследява и лекува пациентите с болестно затлъстяване, както и проектите на мениджмънта за осигуряване на дългосрочна грижа и качествен живот на тези болни.
  • д-р Константин Гроздев, дм - главен асистент в Клиниката по хирургия. Той ще направи мултимедийна презентация за същността на метода метаболитна хирургия и резултати от първите 40 операции, направени в УМБАЛ „Александровска“ – всичките извършени успешно. 

Д-р Гроздев специализира хирургия в Европейското училище по лапароскопска хирургия и Клиниката за лечение на затлъстяването към болница Saint-Pierre, Брюксел, Белгия. Има повече от 1000 лапароскопски операции.

 

  • доц. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска – диетолог в УМБАЛ „Александровска“, председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания, което е член на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването и Световната федерация по затлъстяване.

Тя ще представи тенденции на затлъстяването и значимост на проблема в европейски и световен мащаб, цифрови данни за броя и възрастта на затлъстелите в България, начини за превенция.

 

Доц. Дърленска е съпредседател на групата по хранене към Европейската асоциация за изследване на затлъстяването. Главен изследовател е в научните проекти DiOGenes (2005-2009) по 6-ата Рамкова програма на Европейския съюз и на PREVIEW (2013-2018) по 7-мата Рамкова програма на Европейския съюз (2013-2018). Доц. Дърленска е изследовател в европейския проект за превенция на детското затлъстяване EPHE (2013-2015). Тези проекти са насочени към превенцията на захарен диабет тип 2 и повлияването на затлъстяването при деца и възрастни.

 

  • Валентин Събков – председател на Сдружение с нестопанска цел „Моят нов живот“ и пациент на „Александровска“, успешно лекуван с бариатрична хирургия.
    Той ще представи мисията и целите на пациентската организация „Моят нов живот“ и предприетите действия по осигуряване на субсидирано лечение, пълноценен и качествен живот на хората със свръхтегло.

На срещата ще има възможност за дискусия и въпроси към експертите на болницата и към членовете на сдружението, които са готови да разкажат личните си истории и да демонстрират в кадри визията си преди и след бариатричната интервенция.

Коментари