Публикация

Бариатричната хирургия е единствената успешна алтернатива за хората със затлъстяване

Бариатричната хирургия е единствената успешна алтернатива за хората със затлъстяване

Между 30-70% от хората над 18 годишна възраст в държавите от Европейския съюз страдат от наднормено тегло.10-30% са със затлъстяване. Това са данни на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването (EASO). 

За България цифрите не са никак оптимистични - 60 %  от българите над 20 години са с наднормено тегло, а  20 % страдат от затлъстяване. Страната ни е на едно от водещите места в ЕС по честота на затлъстяването. 

Това съобщи диетологът доц. Теодора Дърленска по време на експертна среща, посветена на бариатричната хирургия като алтернативно решение за хората със свръхтегло, организирана от  УМБАЛ „Александровска“  в партньорство със Сдружение "Моят нов живот". На срещата присъстваха още Доц. Константин Ангелов - директор на болницата, д-р Константин Гроздев - гл.асистент в Клиниката по хирургия, Валентин Събев - председател на "Моят живот", лекари и пациенти, претърпяли успешна бариатрична операция.

доц. Теодора Дърленска
доц. Теодора Дърленска

 

Затлъстяването не е естетичен проблем, а значимо хронично заболяване, каза доц. Дърленска - диетолог и председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания.

Свързано е с развитието на над 195 усложнения:

захарен диабет тип2, хипертония, високи стойности на холестерола и триглицеридите, омазняване на коремните органи, сърдечно-съдов инцидент, синдром на сънна апнея, увреждане на ставите, безплодие, рак, по-висока обща смъртност, социална и емоционална депривация на засегнатите.

усложнения на затлъстяването

 

Наднормено тегло е, когато индексът на телесната маса (ИТМ - fig.1) e 25/30 кг/м2.  За затлъстяване говорим, когато ИТМ надвишава 30 кг/м2. Стойности над 50 кг/м2 вече показват свръх затлъстяване.  ( fig.2)

Индекс на телесната маса
 ( fig.1) Индекс на телесната маса - формула

 

скала на затлъстяването
 (fig.2) Скала на затлъстяването

 

 

Лечението на затлъстяването е комплексно и дългосрочно, и няма универсален подход, валиден за всички. Включва съчетание от промяна на хранителните навици, диетичен режим, физическа активност, поведенческа психотерапия, медикаменти и бариатрична хирургия.

Бариатричната хирургия е единственият успешен метод

да се лекува тежко затлъстяване, болестно затлъстяване и свръх затлъстяване. Новото й име е метаболитна хирургия поради прякото й влияние върху метаболизма и е утвърден световен златен стандарт. Прилага си изключително успешно в УМБАЛ "Александровска" - София.  

Кога се налага метаболитна хирургия

Когато пациентите не могат да редуцират теглото си с промяна на хранителен режим и двигателни активности, ИТМ е в рискови граници и имат придружаващи заболявания като метаболитен синдром, диабет, хипертония и други. Методът се прилага и при хора с хронично затлъстяване, но без други съпътстващи заболявания. В България не се прилага при деца.

Какви са резултатите от бариатричната хирургия

  • редуцира  телесното тегло за дълъг период от време;
  • ремисия на придружаващите заболявания;
  • подобрява на качеството на живот на пациентите.

Интервенцията се извършва изцяло лапароскопски и е с минимални рискове за пациента. Резултатите са гарантирани в кратки времеви срокове. Пациентите споделят, че 

Бариатричната операция не само намалява теглото и решава здравословните проблеми, тя дава шанс за изцяло нов живот. 

Бариатрични процедури :

  • sleeve - това е сравнително елементарна процедура, при която се отсранява част от стомаха и така се намалява енговия обем.
  • частичен байпас 
  • мини байпас

За да бъде интервенцията максимално успешна не трябва да се чака индексът на телесна маса да стигне до нива на болестно и свръх затлъстяване.

Резултатите от извършените бариатрични операции в УМБАЛ "Александровска" сочат високи нива на успеваемост. 0% смъртност , трайна редукция на теглото средно 51,4 кг. - 77,2% от излишното тегло. 

За период от две години в мултидисциплинарната програма на болницата са включени повече от 150 пациенти, подходящи за оперативно лечение. Направени са 40 операции – „безкръвно” (лапароскопски) . Първата година след интервенцията и ремисия на придружаващите заболявания като захарен диабет тип 2, хипертония, сънна апнея. В резултат на нея, пациентите са със значително подобрено здраве, самочувствие и качество на живот.

 

При оперираните болни с диабет още на първия месец след интревенцията се отчита ремисия в заболяването, без медикаменти. При страдащите от хипертония ремисията е на 6-тия месец.

„Александровска” разполага с богат ресурс от специалисти

в различни области на медицината и апаратура. Така през 2016г. бе сформиран екип от експерти (ендокринолог, кардиолог, пулмолог, диетолог, гастроентеролог, психолог и хирург), който се ангажира изцяло с прегледи, лечение и проследяване на пациенти със затлъстяване, подлежащи на бариатрична хирургия. 

 

Болницата има дългогодишно  сътрудничество с Европейското училище по лапароскопска хирургия и Клиниката за лечение на затлъстяването към болница Saint-Pierre, Брюксел, Белгия, както и с Европейската асоциация за изследване на затлъстяването (EASO). Въз основа на постигнатите резултати за двугодишния период от време на изпитване на програмата, ръководството на болницата предприе процедура УМБАЛ „Александровска“ да бъде призната от EASO за Референтен център за лечение на затлъстяването. В България все още няма създаден такава структура, която да се ангажира цялостно и дългосрочно с грижата за пациентите с болестно затлъстяване и чийто екип да избира оптималния терапевтичен подход за всеки индивидуален случай. Друг факт е, че извършването на медицинска дейност, свързана с бариатричната хирургия, няма определен стандарт в нашата страна и бариатричните операции не се поемат от НЗОК.

Новоучредената пациентска организация „Моят нов живот“ на оперираните с бариатрична хирургия

в България пое мисията да издейства финансиране на хирургичното лечение на затлъстяването, борейки се за пълноценен и качествен живот на хората със свръхтегло. В тази връзка е входирано официално писмо до МЗ с мотивите, че бариатричната хирургия е успешна алтернатива за хората с болестно затлъстяване и въвеждането на клинична пътека за оперативното му лечение би спестило разходи на НЗОК, НОИ и НАП за лечение на съпътстващите заболявания, за болнични, за група инвалидност, за отсъствие от работа и за намалена работоспособност.

 

И лекарите и пациентите изразяват единна позиция, че е необходима реформа в политиката на здравните институции, която да е адекватна и на нуждите на болните със затлъстяване, така че те да не се чувстват обречени и да получат право на качествено и достъпно здравеопазване. Тази позиция бе публикувана от първо лице в месечния бюлетин на Световната федерация по затлъстяване през м. декември 2018г., в интервю с един от членовете на пациентската организация „Моят нов живот“ – Константин Войников.

Коментари