Публикация

Жени Начева: Приоритет на МЗ е до края на годината да заработи здравната e-система

Жени Начева: Приоритет на МЗ е до края на годината да заработи здравната e-система

Настоящият екип на Министерството на здравеопазването е извел като основен приоритет в работата си реалния старт на Националната информационна здравна система (НИЗС). Ако работата на изпълнителите върви по план, до края на годината ще имаме първи резултати от реализирането на очертаните модули. Това е първата стъпка към развитието на електронното здравеопазване, заяви заместник-министър Жени Начева при откриването на 14-атa Национална конференция по е-здравеопазване.

Здравното министерство вече е обявило три обществени поръчки

които обхващат 9 от дейностите по проекта за изграждане на системата. Първата поръчка има три обособени позиции: за разработване на необходимите регистри за изпълнението на НЗИС, сред които са регистърът на ражданията и раковият регистър; за разработване на подсистема за електронни административни услуги, което ще улесни всички потребители на здравните системи; както и за изграждане на здравно-информационен портал. Към момента участниците могат да подават своите оферти по обособените позиции.

 

Обявена е обществена поръчка и за разработване и въвеждане на национални номенклатури, които са задължителни по отношение на медицинската информация и обмяната ѝ в реално време. В момента информацията се събира и обработва на месечна или тримесечна база. Останалите обособени позиции по тази обществена поръчка са свързани с разработване и въвеждане на национални здравно-информационни стандарти за обмен на медицински данни в реално време; разработване и внедряване на базовата функционалност на ядрото на НЗИС – това, което ще интегрира отделните системи; както и подсистема за идентификация и автентикация. Назначена е комисия, която да извърши подбор на участниците, да разгледа, оцени и класира подадените оферти.

 

Третата обявена обществена поръчка е за изграждане на единно национално електронно медицинско досие, електронен здравен запис и за изграждане на подсистема за електронна рецепта и електронно направление. За тези два модула също е назначена комисия, която предстои да оцени офертите.

Предстои да бъдат обявени и поръчки, свързани с контрола върху качеството

на разработките на изброените по-горе системи, стана ясно още от думите на зам.-министър Начева.

Има и редица други направления, които ще надграждат Националната информационна здравна система – системи за проследяване движението на лекарствата, централизирани поръчки, които ще регламентират контрола върху разхода за лекарства и медицински изделия, посочи още зам.-здравният министър. 

По думите й всички тези системи ще бъдат свързани и това ще позволи

всеки човек да има достъп и проследимост върху изразходването на публичните средства за здравеопазване

В откриването на конференцията участваха още европейският комисар по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел, държавният секретар в Министерство на здравеопазването на Румъния Дан Думитреску, както и водещи медицински специалисти.

Коментари