Публикация

Дискусия за правата в здравеопазването в Пловдив

Обществена дискусия, посветена на здравеопазването, ще се проведе днес в Пловдив.


Ще бъдат разисквани въпроси, отнасящи се до правата и задълженията на пациентите и лекарите.

Срещата е открита за граждани, а в дискусиите ще участват Теодора Захариева и д-р Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата в здравеопазването, както и юристи, които работят по дела, свързани със здравната система.

Коментари