Публикация

Десислава Димитрова – начело на Комисията по цените на лекарствата

Десислава Димитрова, заместник-министър на здравеопазването, е новият председател на Комисията по цените на лекарствените продукти.


Това реши правителството на днешното си заседание.

Съставът на комисията задължително включва четирима представители на Министерството на здравеопазването, трима на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, по двама на Националната здравноосигурителна каса и на Изпълнителната агенция по лекарствата и по един на Министерството на финансите и на Министерството на труда и социалната политика.

Останалите нови членове на комисията, представители на МЗ, са Павел Александров, Мария Ригова, Боряна Видева-Зидарова.
Венета Белянкина е новият представител на здравната каса в комисията.

С друго свое решение правителството определя проф. Златомир Коларов за председател на Централната комисия по етика към Министерския съвет. От състава на тази комисия се освобождават проф. Мила Власковска и Надя Евтимова Бонева. Като нови членове на комисията са определени доц. Анелия Буева-Велковска (лекар) и Стела Здравкова-Нинова (юрист).

Коментари