Публикация

Вакантно място за специализант

Вакантно място за специализант

Клиниката по урология с извършване на специфична дейност по андрология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” обявява вакантно място за специализант.

Необходими документи за кандидатстване

  1. Молба в свободен стил;
  2. Автобиография по европейски образец;
  3. Копие от диплома за завършено висше образование с приложение;
  4. Медицинско свидетелство.

Документите се подават при секретарката на Клиниката по урология в работен ден от 8:00 до 14:00 часа.

Краен срок за подаване на документи - 20 март 2019 г.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Коментари