Публикация

Нови правила за цените на лекарствата

Нови правила за цените на лекарствата

Оптимизира се режимът на ценообразуване на лекарствените продукти. Намалява се броят на държавите - от 17 на 10, с които България ще сравнява цените на медикаментите, продавани у нас и покривани от НЗОК.

 

Това предвиждат

промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването.

 

От ведомството изтъкват, че целта е да бъде намалена административната тежест при подаване на заявления за образуване/промяна на цени.

 

Десетте държави, в които вече ще се търсят най-ниските цени на лекарствените продукти, са Белгия, Франция, Гърция, Румъния, Испания, Италия, Латвия, Полша, Словакия, Унгария.

 

Министерството изтъква, че в периода 1 януари 2016 г. - 31 декември 2018 г. именно в тези референтни държави са установени най-много продукти на най-ниски цени: в Румъния - 513 броя лекарствени продукта, Гърция - 508 броя, Словакия - 329 броя, Франция - 202 броя, Италия – 112 броя, Испания – 107 броя, Латвия - 107 броя.

Въвежда се ново правило

при липса на цени за същия лекарствен продукт в референтните държави да се търси най-ниска цена на лекарствен продукт със същото международно непатентно наименование, лекарствена форма и количество активно вещество в дозова единица.

 

Променя се досегашният текст, който определяше границите на окончателната опаковка, най-близка до заявената, като по този начин ще се даде възможност за откриването на цени на лекарствени продукти, които излизат извън обхвата на тези граници.

 

С промяната се цели преустановяването на случаите на пускането на българския пазар на опаковки, които не се намират на пазара на другите европейски държави и съответно не могат да попаднат в обхвата на външното ценово рефериране, изтъкват от МЗ.

Регламентира се проследяването на ефекта от лечението с иновативни терапии

То ще се извършва от 1 до 3 години в определени болници.

 

Щатът в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се увеличава с 5 души.

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Коментари