Публикация

Симпозиум по проблемите на диагностиката и съвременното лечение на хепатит С

Симпозиум по проблемите на диагностиката и съвременното лечение на хепатит С

Уважаеми колеги,

 

Българската асоциация за изучаване на черния дроб,

 

Клиниката по гастроентерология и

 

Клиничната лаборатория към УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД, град София

 

Имат удоволствието да ви поканят да вземете участие в симпозиум по проблемите на диагностиката и съвременното лечение на хепатит С.

Събитието ще се проведе на 21 февруари (четвъртък) 

със следния дневен ред:

 

  1. Откриванепроф. д-р Бойко Коруков, изпълнителен директор на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, и проф. Борислав Владимиров, началник на Клиниката по гастроентерология, КЦГЕ, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, ръководител на Катедрата по гастроентерология на МУ – София.
  2. Съвременни подходи при диагностиката и лечението на хепатит С – доц. д-р Йордан Генов, завеждащ Трето отделение по хепатология в Клиниката по гастроентерология, КЦГЕ, МУ – София, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД.
  3. Междинни резултати от проведения скрининг за хепатит С (за периода 15.09.2018 – 21.02.2019 г.) – д-р Али Бедран, ръководител на Клиничната лаборатория към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД.

Заповядайте в 13:30 часа на 21 февруари 2019 г. в зала № 8 на поликлиниката, за да вземете участие в симпозиума, дискусията и коктейла.

Коментари