Публикация

МЗ: Лечението на пациентите с диабетна полиневропатия е осигурено

Министерството на здравеопазването съобщи, че не обмисля отпадането на клинична пътека №8 за диабетната полиневропатия, а за преместването на дейността от болниците за активно лечение в извънболничната помощ.


Уточнението е по повод публикации в медиите за евентуално отпадане на клиничната пътека.

На проведените по областите срещи на министър Анна-Мария Борисова за обсъждане на регионалните здравни карти и преструктурирането на болничната помощ беше посочено, че лечението на диабетната полиневропатия не би следвало да бъде същинска дейност на болниците за активно лечение и може да се извършва с протокол за процедура в извънболничната помощ, посочва МЗ.

Според ведомството не е естествено тази дейност да заема 20 до 30 и повече процента от отчитаната дейност на съответните отделения на болниците за активно лечение.
Тези отделения трябва да се занимават с присъщата им дейност и с острите случаи на заболяването, а не с текуща, поддържаща, профилактична дейност.

Същината именно на това предложение беше подкрепена от представители на пациентската организация „Диабет” в Силистра, които не са медицински лица, но са наясно, че вливанията за профилактика и лечение на диабетната полиневропатия могат да се получават като приходящи пациенти в неврологичните отделения, без да е необходимо да се постъпва в болница, уточнява здравното министерство.

Самите пациенти са посочили, че в момента проблемът на хората с диабет е, че дори състоянието им да е уточнено, те трябва задължително физически да престояват в болницата за активно лечение през цялото време на клиничната пътека за лечение на диабетна полиневропатия.

В този смисъл пациентите смятат, че е добре да се намери механизъм препаратите да им се осигуряват в извънболничната помощ.

МЗ е удовлетворено, че логиката на подобна промяна се подкрепя от нуждаещите се пациенти, защото тя освобождава болниците за активно лечение от несвойствени дейности, като предлага механизъм за извършване на дейността в същия обем и качество в извънболничната помощ.

Министерството изразява съжаление, че в конкретния случай недобросъвестното поднасяне на информацията е създало излишно напрежение сред пациентите.

Коментари