Публикация

Фондът за лечение на деца се закрива от 1 април

Фондът за лечение на деца се закрива от 1 април

Център „Фонд за лечение на деца“ се закрива от 1 април, а изпълняваните от него дейности преминават за администриране към Националната здравноосигурителна каса.

 

Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет, публикуван на сайта на здравното министерство за обществено обсъждане.

 

За извършване на дейностите, свързани със закриването на фонда,

ще бъде създадена комисия

В състава й задължително ще се включват представители на Министерството на здравеопазването, Център „Фонд за лечение на деца“ и Националната здравноосигурителна каса.

 

До 31 март комисията трябва да приключи работата си и да състави приемо-предавателен протокол за

прехвърляне на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на фонда

Разходите по закриването на Център „Фонд за лечение на деца“, включително за обезщетенията по Кодекса на труда и Закона за държавния служител, са за сметка на бюджета на МЗ за 2019 г.

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf
pdf
pdf

Коментари

НАЙ- ПОСЛЕ ТОВА СБОРИЩЕ ОТ НЕКОМПЕТЕНТНИ РАЗНИ ЖУРНАЛИСТИ ,НЕПРАВИТЕСТВЕНИ АКТИВИСТКИ ,СЪЩО НЕКОМПЕТЕНТНИ ,НО НА ХРАНИЛКА НА ФОНДА ДА СЕ РАЗТУРИ!!!ПОЗДРАВЯВАМ Г-Н МИНИСТЪРА ЗА СМЕЛАТА ПОСТЪПКА!