Публикация

Новата агенция за медицински надзор ще има 106 служители

Новата агенция за медицински надзор ще има 106 служители

Агенция „Медицински надзор“ ще е организирана в 4 дирекции, в които ще работят 106 служители.

 

Това е записано в Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на устройствен правилник на агенцията, публикуван на сайта на здравното министерство.

Агенция „Медицински надзор“ ще обединява дейностите на две агенции

- Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Изпълнителната агенция по трансплантация.

Изготвянето на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е в изпълнение на разпоредбата на чл. 7а, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, съгласно която дейността, структурата и организацията на работа на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет. Срокът за приемане на устройствения правилник на агенцията е 31 март 2019 г., което е регламентирано с § 18, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.

- е посочено в доклада на здравния министър.

 

Там е записано още, че основната причина както за предхождащата законова промяна, така и за конкретните разпоредби в устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, е „необходимостта да се регламентира контролната дейност върху дейността на лечебните заведения, като се предвижда тя да бъде завишена спрямо сегашната в качествено и количествено отношение“.
В тази връзка в хода на текущия контрол се предвижда

задължително инспектиране на лечебните заведения на всеки две години

Тази промяна се базира на резултатите от сега съществуващата практика, които доказват именно неефективността на настоящия контрол върху работата на лечебните заведения. Обединяването на Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Изпълнителната агенция по трансплантация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ ще доведе също така до премахване на дублиращите се функции и звена на сега съществуващите структури, се изтъква още в доклада.

Новата агенция ще се ръководи от изпълнителен директор

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Коментари