Публикация

„Св. Марина“ – Варна въвежда нова за страната процедура за диагностика на рак на простатата

„Св. Марина“ – Варна въвежда нова за страната процедура за диагностика на рак на простатата

През март в Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна предстои да стартира нова високотехнологична процедура за диагностика при простатен карцином и невроендокринни тумори.

Процедурата ще бъде основана на използването на галий – белязани радиофармацевтици

което се въвежда за първи път не само в България, но и в Източна Европа, а „Св. Марина“ се нарежда сред малкото болници в ЕС, предлагащи подобна услуга.

Изследването на простатния карцином и невроендокринни тумори ще се извършва с така наречения ПЕТ скенер

или позиторно-емисионен томограф, който работи в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна от 2009 г. Новата процедура ще осигури диагноза, стадиране и проследяване на ефекта от лечението при рак на простатата и невроендокринни тумори. Тя ще спести средства и усилия както от страна на пациентите, така и на болницата, от други скъпоструващи инвазивни и неинвазивни изследвания и процедури и ще оптимизира лечебният план на заболяванията.

Процедурата ще се извършва по НЗОК за здравноосигурените пациенти и срещу заплащане за неосигурените

Към момента най-масово използваният радиофармацевтик за диагностика с ПЕТ скенер е радиоактивен флуор - флуродезоксиглюкоза, чрез който успешно се диагностицират голяма част от онкологичните заболявания, но е неприложим при рак на простатата, невроендокринни тумори и други.

 

Високотехнологичното оборудване, което включва радионуклиден генератор, синтезен модул и апаратура за качествен контрол, е доставено и инсталирано в разширената и реконструирана Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна, като в момента се провеждат необходимите тестове.

Коментари