Публикация

Чернодробна трансплантация в болница "Лозенец"


В Университетската болница "Лозенец" в София се извършва чернодробна трансплантация.
Органът се присажда на пациент с хронично чернодробно заболяване и чернодробна недостатъчност, съобщи Министерството на здравеопазването.

Донорът е млад мъж с доказана мозъчна смърт.

В момента екип от специалисти преценява кои пациенти са подходящи за бъбречни трансплантации съобразно имунологичната им съвместимост, клиничното им състояние и въз основа на подробни медицински критерии.

Обсъждането се прави от клиничен консилиум, в присъствието и на представители на пациентски организации.

Бъбречните трансплантации ще бъдат извършени в Университетската болница "Александровска" в София.


Коментари