Публикация

Кабинет за борба с острата и хронична болка отвори врати в МБАЛ „Св.Марина“ - Плевен

 Кабинет за борба с острата и хронична болка отвори врати в МБАЛ „Св.Марина“ -  Плевен

 

 

- Д-р Малкодански, защо е създаден кабинетът за борба с острата и хронична болка в МБАЛ „Св.Марина“ -  Плевен?

- Нека да започна така - имате проблем, отивате в болница, оперират ви, после си отивате вкъщи. Болката, обаче, не си отива. Към кого се обръщате? Част от специалността “Анестезиология и реанимация” е свързана с борбата с болката.  Ние правим това ежедневно по време на операции или при престоя на пациентите в лечебните заведения. Проблемът е в това, че в България не е създадена структура, която да помога за обезболяването на пациента след напускането на лечебното заведение или в амбулаторни условия. Болката не спира с напускането на болницата, а дори и понякога се засилва.

- Какво се случва тогава?

- Пациентът не знае към кого да се обърне! Именно затова се роди идеята да се създаде специализирано звено в нашата болница, което да отговаря за тази част от лечението на пациентите. Едновременно започваме и кампания в здравния портал Credo Web, където ще показваме статии за различни видове обезболявания. Написаното ще е информативно, както за пациентите, така и за лекари, които искат да се развиват в тази сфера.

- Какви методи за лечение се предлагат за различните видове болка? 

- Различни и най-вече съобразени с вида и естеството на болката. Ще стъпим на най-съвременните техники, които включват различни по вид блокади на периферни и централни нерви, медикаментозно лечение с приемане на медикаменти и перорално, венозно или муслкулно. Освен медицинската помощ, ще даваме съвети на пациентите ни, как да водят правилен начин на живот, както и какъв вид спорт да практикуват. Най-важното: ще използваме индивидуален подход към всеки един пациент. Основаната ни цел е максимален ефект чрез най-правилното лечение.

- Каква е необходимостта от кабинета? В Плевен и областта, той ли е единствен по рода си?

- Необходимостта е огромна, не само в област Плевен, но в цяла България. Към момента най-близки по вид са кабинетите по болка в онкологичните центрове, но те обслужват само онкоболни пациенти. Подобен вид кабинети съществуват в София, Варна и Пловдив, като те пък обслужват единствено пациенти с хронични болки. Горди сме да съобщим, че кабинетът в МБАЛ „Св.Марина“ -  Плевен покрива абсолютно всички видове болка, което го прави единствен по рода си.

 - В Европа и света функционират ли подобни кабинети за лечение на остра и хронична болка? Къде са структурирани в болници или медицински центрове?

-  В Европа подобни кабинети съществуват почти навсякъде. Те са или самостоятелни, или и в различни диагностично-консултатативни центрове, обслужвайки по -леките случаи. Честата практика в големите градове е да се създават цели клиники за лечение на болката, така наречените “Pain Clinic”.  Те вече имат възможност за обслужване и на по тежки случаи. Ние почерпихме от опита навън и създадохме нещо средно между тях. Кабинет, който, обаче, се намира в многопрофилна университетска болница УМБАЛ „Света Марина” – гр Плевен. Благодарение на тази симбиоза, можем да лекуваме по-леките случаи в кабинета, а когато имаме по-тежки - да използваме ресурсите на болницата и отново да се справим със ситуации. 

 

Д-р Иван Малкодански завършва Медицински университет - гр. Плевен през 2012 г. През 2017 г. придобива специалност анестезиология  и реанимация. Завършил специализации  "Периферни нервни блокади при анестезия и следоперативно обезболяване" - към болница Токуда София  и  специализация по периферни нервни блокади и лечение на остра и хронична болка в Дъблин Ирландия. Завършил специализация по клинично хранене в интензивно отделение в Тел Авив Израел. През 2017 г. започва дисертационен труд на тема " Превенция на следоперативното гадене и повръщане при миниинвазивни коремни операции. Член е на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа (SEEASS). Член на европейската асоция по ентерално и параентерално хранене (ESPEN). Член на европейската асоциация по регионална анестезия (ESRA).  Член на бългрсата асоция по анестезиология и реанимация, българската асоциация  за изследване и лечение на болката и българската асоциация по ентерално и параентерално хранене.

Коментари