Публикация

Проф. Кр. Иванов: Немислимо е в здравеопазването да няма контрол

Проф. д-р Красимир Иванов, изпълнителен директор на университетската болница „Св.Марина” във Варна, пред Хелт медия:


Системата на здравеопазването работи с огромен финансов ресурс и е немислимо да функционира без контрол. Затова съвсем резонно беше създаването на агенция „Медицински одит”, която да извършва контрол на работата на лечебните заведения и на тези, които предлагат медицински услуги. Предпоставката за това беше приемането на медицинските стандарти за отделните клинични специалности, които регламентират точно какви са изискванията към лечебните заведения и в какъв обем и качество трябва да оказват медицинска помощ. Т.е., ако не бяха приети тези стандарти, съществуването на такава агенция щеше да е безпредметно, защото нямаше да има нормативна база, въз основа на която да се извършва одитът. Приемането на медицинските стандарти е ключова стъпка.

От друга страна, според мен
съвсем правилно мястото на агенцията е в Министерството на здравеопазването,
тъй като финансирането на медицинските дейности в голяма част се извършва от  НЗОК въз основа на сключени договори между РЗОК и изпълнителите на медицинска помощ и неправилно би било контролът да остане във функциите и прерогативите на касата. При досега съществуващите условия и ред тя, от една страна, извършваше плащанията, от друга – налагаше санкции и осъществяваше контрол.

Това е немислимо и беше правен абсурд между договорни партньори, които би трябвало да са равнопоставени, единият да има повече права, да извършва контрол.  Мисля, че съвсем правилно глава „Контрол и санкции” отпадна от НРД 2010 и беше конструирана агенцията „Медицински одит”.  Друг голям абсурд беше контрольори от здравната каса без медицинско образование да правят трактовки как се извършва и какво е качеството на медицинската дейност.

Ние бяхме сред първите лечебни заведения, на които беше извършен медицински одит. Мога да кажа, че колегите, които го извършиха, бяха изключително компетентни, добронамерени. За разлика от многобройните одити, които сме имали през годините, освен че се запознаха с цялостната организация на работата в „Св. Марина” , колегите дадоха и препоръки, насоки за това как тя да се подобри. С други думи, не беше само проверка с цел да се търси нещо нередно, някаква сензация или да се злепоставя болницата, а определено имаше практическа полза за нас.

Всички проверяващи бяха лекари не само с клинична практика , но и с достатъчно опит и стаж като контрольори.

Одитът беше насочен предимно към спешната помощ и работата на спешните кабинети и интензивните клиники, където се приемат най-много болни. Университетската болница „Св. Марина” е най-голямото лечебно заведение в Североизточна България, което приема както много спешни случаи, така и много тежко болни, които не могат да бъдат лекувани в другите болници в региона. И точно това съобразяване с възможностите на болницата (тук имам предвид базата, апаратурата, кадрите) е предпоставка да се направи стиковка така, че медицинската услуга да е в пълен синхрон с нормативната база.

Установеното от медицинския одит едва ли може да бъде реклама или антиреклама за едно лечебно заведение и едва ли от дейността на агенцията трябва да се търсят медийни новини. По-скоро това е една рутинна работа и аз се надявам, че ще продължи така – да не се търси сензацията, да не се прави от частен случай обобщение за  работата на едно лечебно заведение, а да се погледне компетентно на цялостната организация и където има пропуски, да бъдат посочени. 

Това дава възможност и ръководството, и лекарите да си направят изводите и при установени пропуски те да бъдат коментирани. Дори мисля, че ако има нередности в дадено лечебно заведение, те не би трябвало да стават достояние на обществото. Защото да се събуди страх, недоверие, е нещо изключително вредно – и за болницата, и за хората.

Ако в медиите се тиражира, че едно лечебно заведение не покрива стандартите, и това се направи, преди да е обсъдено с болницата и преди да са предприети конкретни мерки, можем да си представим какви ще са последиците. И без това българинът е уплашен и тревожен в условията на криза. Обикновеният човек не може да вникне в препоръките към болницата и той може да загуби доверие, а, от друга страна, да се урони авторитетът на лечебното заведение.

Ако проверката е по жалба, тя автоматично обхваща всички аспекти от дейността на болницата – както спазването на стандарта и алгоритмите за работа, така и чисто моралните въпроси на отношението към пациентите.

Затова е важно да се гледа комплексно, професионално и резултатите от дейността на агенцията да се коментират в професионалните среди,
за да се вземат правилните решения. Както от самите болници, така и от ръководството на МЗ. То е амбицирано да промени системата на здравеопазване, което не може да стане, ако не разполага с необходимата информация.

Не може да се управлява една система, без да има информация какво става в нея. И колкото информацията е по-вярна и обективна, толкова по-правилни са решенията.

Пожелавам на агенцията да работи с хъс и желание. И колегите няма защо да се притесняват, че това е някаква наказателна бригада, която ще търси само негативното в лечебните заведения. Аз лично недоумявах от огромния негативизъм в лекарското съсловие към създаването на тази агенция. Без това не може. Никое управление не може да си позволи да няма информация и да няма контрол. Убеден съм, че колегите от агенцията ще го докажат, защото са професионалисти и са на прав път.
Варненската университетска болница „Св. Марина” бе посочена  като един от „отличниците” сред проверените лечебни заведения при първия отчет на новосъздадената агенция „Медицински одит”.

Болницата вече получи и второ ниво сертификация съгласно изискванията и стандартите за управление на качеството на EFQM – Eвропейската фондация за управление на качеството.

Здравното заведение бе наградено и в конкурса „Най-иновативна болница” по време на Петата национална конференция "Е-здравеопазване – от инвестицията до качествената промяна”.

Коментари