Публикация

Най-старата военна болница в България празнува 130 години

Най-старата военна болница в България празнува 130 години

„Девизът на Военна болница - Пловдив е „Здраве, ред и традиции“ - така сме го приели от предишните поколения, спазваме го, така и ще го предадем на идните. Винаги сме били, сме и ще продължим на бъдем в полза на здравето на хората и по-специално на тези, посветили живота си на Българската армия”, казва началникът на лечебното заведение полковник д-р Ангел Пеев.

Военна болница - Пловдив е едно от най-старите лечебни заведения в страната

Изминала дълъг и сложен път на развитие, днес лечебното заведение е отворено не само за военнослужещите и цивилни служители на Въоръжените сили, но и за всички граждани.

 

Според историческите данни, реално Военна болница в Пловдив съществува още от 1885 г. Първата обаче Заповед за създаване на Военното лечебно заведение е издадена от министъра на войната полковник Сава Муткуров, който с Приказ № 96 от 25 февруари 1889 г., указва разкриването на Гарнизонна военна болница с 80 легла за долните чинове и 8 за офицерите.

Болницата участва в Балканската, Междусъюзническата и Отечествената война

В своята 130-годишна история болницата е записала участия в няколко войни, била е местена и преструктурирана няколко пъти поради различни обстоятелства - закривана е и отново откривана, опожарявана, надстроявана, сменяла различни наименования.

В момента

МБАЛ-Пловдив към ВМА обслужва около 10 000 военнослужещи и цивилни служители

от системата на Министерството на отбраната.

 

Броят на прегледите на пациентите, преминали през кабинетите на КДБ през 2017 г., е 26 455, а през 2018 г. е бил 27 007, т.е. те са устойчива величина в годините, с леко увеличение през 2018 г. Това се дължи основно на увеличения брой профилактични прегледи на военнослужещи и цивилни служители в Министерството на отбраната и Българската армия.

 

Около една пета от прегледите – общо 4 908 или 18,17% от преминалите през кабинетите на КДБ са на кадрови военнослужещи и цивилни служители в Българската армия, Министерството на отбраната и структурите на подчинение на министъра на отбраната. От тях 3584 са на военнослужещи – 13,27%, а 1 420 – 4,9% са на цивилни служители.

 

Броят на профилактичните прегледи на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната и Българската армия е 11 525 – 42,67%.

 

Прегледите на пенсионираните военнослужещи, ветерани от войните и военноинвалиди са 693 – 2,57%, член семейство /общо военнослужещи, цивилни служители и пенсионери/ – 792 – 2,93%. Резервисти от доброволния резерв и кандидати за кадрова военна служба са 1004 – 3,72%.

Въпреки големия брой лечебни заведения в региона,

 

болницата успява да задържи водещите си позиции, благодарение на условията на труд, които предлага

в това число и социална политика, професионализма на работещите в нея, както и на доброто отношение и грижи към пациентите.

 

Доказателство за стабилните позиции на болницата по отношение на кадровата политика е и фактът, че

през последната година и половина няма напуснали лекари и сестри

Честит празник на целия личен състав на МБАЛ-Пловдив към ВМА. Бъдете живи и здрави, и все така задружни!

Коментари