Публикация

Конкурси за директори на две столични болници

Конкурси за директори на две столични болници

Министерството на здравеопазването обяви конкурси за директори на две болници в столицата – на УМБАЛ „Александровска“ и на Многопрофилната болница за активно лечение по белодробни болести „Св. София“.

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, дентална медицина или икономика

както и квалификация по здравен мениджмънт, информира министерството.

Необходим е най-малко пет години трудов стаж

като лекар, лекар по дентална медицина или икономист.

Кандидатите не бива да са осъждани на лишаване от свобода

за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 

Те трябва да представят „Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период“.

Предвидено е и събеседване

на тема „Мястото и ролята на лечебното заведение в системата на здравеопазването, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие.“

 

Кандидатите за директор на УМБАЛ „Александровска“ могат да подават документи в Министерството на здравеопазването до 27 март, а конкурсът ще се проведе на следващия ден.

 

Документите за конкурса в МБАЛББ „Св. София“ могат да се подават в деловодството на МЗ до 25 март (всеки работен ден). Конкурсът ще се проведе на следващия ден - 26 март.

 

Контролът по изпълнението на конкурсите е възложен на заместник-министърa на здравеопазването Жени Начева.

Коментари