Публикация

Парламентът прие отчетa на НЗОК за 2017 г.

Парламентът прие отчетa на НЗОК за 2017 г.

Парламентът прие Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2017 г. 91 народни представители гласуваха „за“, а петима се въздържаха, предаде БТА.

 

В доклада на Комисията по здравеопазване се посочва, че през 2017 г. се отчита по-стриктно изпълнение на алгоритмите на клиничните пътеки, подобряване качеството на медицинската дейност и на работата при воденето на документацията и организацията в лечебните заведения.

 

Като траен показател се очертава нарастването на разходите за лекарствени продукти, дължащо се на навлизането на нови, скъпи молекули. Отчита се и увеличаването на броя на здравноосигурените лица, обърнали се към системата.

Наблюдава се ръст и на броя на хората с редки заболявания

В тази връзка в отчета се посочва необходимост от създаване на специален (държавен) фонд, който да подпомага финансирането на редките болести. Изтъкнато е предимството на стимулирането на медицинските специалисти към предписване на генерични лекарствени продукти чрез образователни програми за предимствата на генеричната политика.

 

При дебатите Нигяр Джафер от ДПС попита какво става със здравноосигурителния модел, който министърът на здравеопазването обеща да представи. По думите й

проблемите в здравния сектор се задълбочават и е необходим сериозен дебат


Според Павел Шопов от Обединените патриоти НЗОК трябва да премине към Министерството на здравеопазването.

 

Зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева заяви в пленарната зала, че се работи за преодоляване на част от проблема с недостига на общопрактикуващите лекари.

Работи се и по въвеждане на изисквания и критерии за проследяване качеството на лечение

Тези критерии се въвеждат за първи път в обхвата на Националния рамков договор и ще бъдат наш приоритет и през тази година, отбеляза заместник-министърът. 

Жени Начева изтъкна, че ще се подготвят

стандарти по всички медицински специалности и правила за добра медицинска практика

В областта на лекарствата - от 2017 г. започва ръст на разходите за редки заболявания и онкологично лечение. Въвеждаме фармако-терапевтични ръководства, които до този момент не съществуваха по всички медицински направления и дейности за работа. Променя се и механизмът за оценка на здравните технологии, където ще се дава предвидимост и устойчивост в тригодишен период на навлизането на нови технологии и методи на лечение, без това да създава риск за бюджета на касата, каза Жени Начева. 

Тя изтъкна, че е въведена „регулация и спокойствие в сферата на европейските плащания“.

 

„Преодолели сме натрупаните просрочия. През настоящата и следващата година те ще бъдат елиминирани напълно. Има договори със съответните европейски държави за изплащане на тези задължения и

няма отказ за лечение на нито един пациент в чужбина

по смисъла на европейските правила и спогодби“, посочи Жени Начева.

 

По думите й се развива и информационната система на касата, която ще бъде част от Националната здравна информационна система. Създадени са предпоставки за подобряване на административния капацитет в НЗОК чрез обособяване на система за финансово управление и контрол върху финансовите средства.

Въведен е механизмът за ежедневно отчитане от страна на изпълнителите на медицинска помощ, допълни заместник-министър Начева.

Коментари